Идет загрузка документа (105 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Ведомость о соответствии численности персонала и его образовательного и квалификационного уровня нормативным требованиям относительно осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.09.2012
Утратил силу

Відомість
про відповідність чисельності персоналу та його освітнього і кваліфікаційного рівня нормативним вимогам щодо провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

_________________________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Розділ 1. Перелік та кваліфікаційний рівень спеціалістів

N
з/п

Посада

Прізвище, ім'я та по батькові

Працює в цій організації (постійно/
тимчасово)

Загальний стаж роботи за фахом

Освіта (навчальний заклад, рік закінчення, кваліфікація за дипломом, спеціалізація)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Розділ 2. Відомості про професійний і кваліфікаційний склад робітників

N
з/п

 

Професія

Чисельність

Розряди (класність)

згідно зі штатним розписом

фактична

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" _______________ 20__ р.

 

 

М. П. ___________________________
           (посада керівника юридичної особи)

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________
(начальник відділу кадрів*)

_______________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Помітка про відповідність даних про освіту та рівень кваліфікації, вказаних у довідці, оригіналам документів.

Опрос