Идет загрузка документа (105 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Ведомость о наличии материально-технической базы, необходимой для осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.09.2012
Утратил силу

Відомість
про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

_____________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

N з/п

Назва підрозділу та його місцезнаход-
ження

Потужність за номенклатурою
(тис. м3)

Основне обладнання

Вартість основних фондів, грн.

Рік введення в експлуата-
цію

насосне НС I, II, III, IV підйому

кількість артезіанських свердловин

кількість РЧВ, місткість, м3

кількість водонапірних башт, місткість, м3

первісна вартість

залиш-
кова вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Централізоване водопостачання

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II

Централізоване водовідведення

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт та будівельна техніка

N з/п

Марка техніки

Рік випуску

Інвентарний номер

Реєстраційний номер

Місце стоянки (населений пункт)

Тип техніки

Вид палива
бензин-Б;
дизпаливо-Д;
газ стиснений-СПГ;
газ скраплений-ЗНГ

Первісна балансова вартість,
тис. грн.

Залишкова балансова вартість,
тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

 

 

М. П.

_________________________________
(посада керівника юридичної особи)

_______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опрос