Идет загрузка документа (335 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о регистрации изменений в базовый проспект эмиссии ипотечных облигаций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.09.2012
Утратил силу

"___" ____________ 20__ р. N
               (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій

Найменування та вид емітента

 

Ідентифікаційний код (згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Розмір власного капіталу емітента

 

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій

 

Дата і номер рішення про внесення змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій

 

Дата реєстрації базового проспекту емісії іпотечних облігацій

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

 

Дата опублікування базового проспекту емісії іпотечних облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований проспект емісії іпотечних облігацій (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви базовий проспект емісії іпотечних облігацій був опублікований)

 

________
(посада)

___________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

(Положення доповнено новим додатком 5 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.07.2012 р. N 1044,
у зв'язку з цим додатки 5 - 17 уважати відповідно додатками 6 - 18)

Опрос