Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма 2 проекта подтверждения законности изъятия водных биоресурсов из среды их существования и переработки продуктов ловли, которую судовладелец подает в территориальный орган Государственного агентства рыбного хозяйства Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.09.2012

Форма 2 проекту підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову, яку судновласник подає до територіального органу Державного агентства рибного господарства України

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову/
Document on validation of water bioresources catch legality

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А

1.1. Номер документа / Document number

1.2. Орган підтвердження / Validating authority

1.3. П. І. Б./Name

1.4. Місцезнахо-
дження/Address

1.5. Тел./Tel. /
Факс/Fax

2. Опис продукції / Description of product

2.1. Продукція аквакультури / aquaculture production

2.4. Перевірена маса розвантаженого вилову (кг) /
Verified weight landed (kg) where appropriate

2.2. Види водних біоресурсів / Species

2.3. Код товару за УКТ ЗЕД /
Product HS code

3. Посилання на заходи із збереження та управління, які стосуються вилову /
References of applicable conservation and management measures

 
 
 
 
 
 
 
Б

4.1. Найменування (прізвище, ім'я, по-батькові) та місцезнаходження (місце проживання) відправника / Name and address of exporter

4.2. Підпис/Signature

4.3. Дата/Date

4.4. Печатка/Seal

5. Підтвердження органу держави прапора / Flag State authority validation:

5.1. Ім'я/посада / Name/title

5.2. Підпис/Signature

5.3. Дата/Date

5.4. Печатка (штамп)/Seal (stamp)

6. Інформація про транспортування вантажу (форма відомості про транспортування вантажу, затверджена наказом Мінагрополітики України від 07 серпня 2012 року N 482) / Transport details (see Transport document)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В

7. Декларація імпортера / Importer declaration

7.1. Найменування та адреса імпортера / Name and address of importer

7.2. Підпис/ Signature

7.3. Дата/Date

7.4. Печатка/Seal

7.5 Код товару за УКТ ЗЕД /
Product CN code

7.6. Документи, які регулюються статтями
14(1),(2) Регламенту (ЄС)
N 1005/2008 / Documents under Articles
14(1),(2) of Regulation (EC) No 1005/2008

7.7. Посилання/
References

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1. Орган контролю імпорту /
Import control - authority

8.2. Місце-
знаходження/ Place

8.3. Імпорт дозволено (*)/
Importation
authorised (*)

8.4. Імпорт призупинено (*) / Importation
suspended (*)

8.5. Запит підтверджено - дата /
Verification requested - date

9.1. Митна декларація (якщо видана) /
Customs declaration (if issued)

9.2. Номер/Number

9.3. Дата/Date

9.4. Місцезнаходження/Place

(*)Необхідне відмітити / (*)Tick as appropriate

 

Опрос