Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма 1 проекта подтверждения законности изъятия водных биоресурсов из среды их существования и переработки продуктов ловли, которую судовладелец подает в Государственное агентство рыбного хозяйства Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.09.2012

Форма 1 проекту підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову, яку судновласник подає до Державного агентства рибного господарства України

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову/
Document on validation of water bioresources catch legality

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А

1.1. Номер документа / Document number

1.2. Орган підтвердження / Validating authority

1.3. П. І. Б./Name

1.4. Місцезнаходження/Address

1.5. Тел./Tel / Факс/Fax

2.1. Назва
риболовних
суден /
Fishing vessels
name

2.2. Прапор - порт реєстрації та реєстраційний номер судна /
Flag - Home port and registrating number

2.3. Позивний /
Call sign

2.4. N ІМО/Ллойда (якщо виданий) /
IMO/Lloyd's number (if issued)

2.5. N ліцензії та/або дозвільного документа, що дає право на здійснення діяльності, пов'язаної з промисловим вилов риби - дійсна до/ Fishing Licence or permission (authorized permission) N - Valid to

2.6. N ІНМАРСАТ, факс, N телефону, E-mail, місцезнаходження (місце проживання) / Inmarsat N, Fax, Telephone N, E-mail address

3. Опис продукції /
Description of product

  

5. П. І. Б. капітана риболовного судна - Підпис - Печатка /Name of master of fishing vessel - Signature - Seal:

 
 
 
 
 
 
Б

6.1. Декларація на перевантаження у морі / Declaration of transhipment at sea

6.2. П. І .Б. капітана риболовного судна, підпис та дата / Name of master of fishing vessel, Signature and date

6.3. Дата/район/місце перевантаження / Transhipment date/area/position

6.4. Оціночна маса (кг)/
Estimated weight (kg)

6.5. П. І. Б. капітана судна, що приймає /
Master of receiving vessel

6.6. Підпис/Signature

6.7. Назва судна / Vessel name

6.8. Позивний/Call sign

6.9. N ІМО/Ллойда (якщо виданий) /
IMO/Lloyds number (if issued)

 
 
 
 
В

7. Дозвіл на перевантаження у межах порту / Transhipment authorisation within a port area

7.1. П. І. Б./
Name

7.2. Орган видачі / Authority

7.3. Підпис/ Signature

7.4. Адреса/ Address

7.5. Тел./Tel.

7.6 Порт
розвантаження     
/
Port of landing

7.7. Дата розвантаження / Date of landing

7.8. Печатка (штамп) / Seal
 (stamp)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г

8.1. Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) відправника / Name and address of exporter

8.2. Підпис/Signature

8.3. Дата/Date

8.4. Печатка/Seal

9. Підтвердження органу держави прапора / Flag State authority validation:

9.1. Ім'я/посада / Name/title

9.2. Підпис/Signature

9.3. Дата/Date

9.4. Печатка (штамп)/Seal (stamp)

10. Інформація про транспортування вантажу (форма відомості про транспортування вантажу, затверджена наказом Мінагрополітики України від 07 серпня 2012 року N 482) / Transport details (see Transport document)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д
 

11. Декларація імпортера / Importer declaration

11.1. Найменування та адреса одержувача / Name and address of importer

11.2. Підпис/Signature

11.3. Дата/Date

11.4. Печатка/Seal

11.5. Код товару за УКТ ЗЕД /
Product CN code

11.6. Документи, які регулюються статтями 14(1),(2) Регламенту (ЄС)
N 1005/2008 / Documents under Articles
14(1),(2) of Regulation (EC) No 1005/2008

11.7. Посилання/
References

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1. Орган контролю імпорту /
Import control - authority

 

12.5. Запит підтверджено- дата / Verification requested - date

12.6. Митна декларація (якщо видана) /
Customs declaration (if issued)

12.7. Номер/Number

12.8. Дата/Date

12.9. Місцезнаходження/ Place

(*)Необхідне відмітити / (*)Tick as appropriate

Опрос