Идет загрузка документа (896 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Исполнительное письмо

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 10.09.2012
Утратил силу

Справа N ____________

ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(повна назва суду)

"___" ____________ 20    р.

                     розглянув справу за позовом      __
             розглянув справу за обвинуваченням

_____________________________________________________________________________________
                                                               (позивач, відповідач, а
в кримінальному провадженні -
_____________________________________________________________________________________
                                                                      прізвище, ім'я та по батькові засудженого)
суд (вирішив, приговорив)        __________________________________________________________
                                                                                                                 (резолютивна частина рішення або вироку)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рішення, вирок набрали законної сили            "___" ____________ 20__ р.

Строк пред'явлення виконавчого листа до виконання до            "___" ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (повне найменування) боржника, дата, місце народження,
_____________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності (для юридичних осіб), реєстраційний
номер облікової картки платника податків (індивідуальний ідентифікаційний номер) (для
фізичних осіб) або номер і серія паспорта)
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження / місце проживання боржника, установа Держбанку, номер рахунка,
_____________________________________________________________________________________
назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації, у якій боржник працює,
_____________________________________________________________________________________
назва і місцезнаходження місця ув'язнення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (повне найменування) стягувача,
_____________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності (для юридичних осіб), реєстраційний
номер облікової картки платника податків (індивідуальний ідентифікаційний номер) (для
фізичних осіб) або номер і серія паспорта)
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження / місце проживання стягувача, установа Держбанку, номер рахунка)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ ВИДАНИЙ

"___" ____________ 20__ р.

 

Суддя

____________________________

 

Секретар

____________________________

Відмітки державного виконавця про виконання рішення (вироку) або про повернення виконавчого листа стягувачу із зазначенням причин повернення.

          1. ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

          2. ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

          3. ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(додаток 44 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної судової адміністрації України від 26.09.2007 р. N 100
,
 у редакції наказу Державної судової
 адміністрації України від 04.09.2012 р. N 101
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 судової адміністрації України від 27.12.2012 р. N 176)

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ОСІБ, ЯКИХ ПЕРЕДАНО НА ПОРУКИ КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

N
з/п
 

Номер
кримінального провадження
 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яку передано на поруки 

Дата винесення судового рішення 

Стаття КК України, за якою обвинува-
чувалася особа
 

Місце роботи, навчання 

Найменування підприємства, установи, організації, за клопотанням трудового колективу яких особу передано їм на поруки 

Дата 

Примітки 

надходження характеристик на особу 

надходження до суду відмови від поручи-
тельства
 

закінчення поручи-
тельства
 

(додаток 45 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної судової адміністрації України від 27.12.2012 р. N 176)

 

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ

N з/п 

Дата надход-
ження 

Найме-
нування речових доказів 

Кількість 

Номер справи, прізвище, ім'я та по батькові підсудного, правопо-
рушника, сторін у справі 

Зберігання 

Рішення суду щодо речових доказів, дата його ухвалення 

Виконання 

Примітки 

місце фактичного зберігання із зазначенням прізвища відпові-
дальної особи 

кому і коли передано для огляду і коли повернено 

кому надіслані (передані) документи на виконання 

дата виконання рішення в частині речових доказів 

кому і коли передані речові докази 

10 

11 

12 

 

  

_____________________________________________
(повне найменування суду)

СУДОВИЙ НАКАЗ

___ _____________ 20__ року                                                               Номер справи ________________
                                                             __________________________
                                                                                                            (місто) 

Суддя ________________________________________________________________________________
                                                                                           (повне найменування суду)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ініціали судді)
розглянувши заяву _____________________________________________________________________
                                                                                (указати ім'я (найменування) заявника)
про __________________________________________________________________________________
                                                                                            (указати вимоги заявника)
______________________________________________________________________________________
відповідно до ____ _____________________________________________________________________
                                        (посилання на закон, на підставі якого підлягають задоволенню заявлені вимоги)
______________________________________________________________________________________

НАКАЗУЮ:

  1. Стягнути з _________________________________________________________________________
                                                                                (повне ім'я (найменування) боржника)
______________________________________________________________________________________
                                                                 (місце проживання або місцезнаходження боржника)
______________________________________________________________________________________
                  (розрахунковий рахунок боржника (юридичної особи) в установі банку, з якого потрібно стягнути кошти)
______________________________________________________________________________________
                             (за наявності - ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності (для юридичних осіб), 
                                        індивідуальний ідентифікаційний номер /для фізичних осіб - платників податків/)
______________________________________________________________________________________
на користь ____________________________________________________________________________
                                                                                 (повне ім'я (найменування) стягувача)
______________________________________________________________________________________
                                                                    (місце проживання або місцезнаходження стягувача)
______________________________________________________________________________________
                  (розрахунковий рахунок стягувача (юридичної особи) в установі банку, на який потрібно стягнути кошти)
______________________________________________________________________________________
                             (за наявності - ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності (для юридичних осіб), 
                                        індивідуальний ідентифікаційний номер /для фізичних осіб - платників податків/)
______________________________________________________________________________________
                                                               (указати, що саме, суму в гривнях цифрами і словами) 

  2. Стягнути з боржника на користь стягувача _______________________________________________
                                                                                                                            (указати суму в гривнях цифрами та словами)
________________________ гривень _________ копійок судових витрат, що були останнім сплачені
при подачі заяви.

  3. Стягнути з боржника на користь держави судовий збір __________________ грн. __________ коп.

  4. Судовий наказ після набрання ним законної сили видати стягувачу.

    Суддя            ________________________             __________________________________________
                                                            (підпис)                                                    (ініціали, прізвище судді, який видав судовий наказ) 

         Місце печатки суду

   Згідно зі статтею 104 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) боржник має право в разі заперечення проти вимог стягувача протягом десяти днів з дня отримання судового наказу подати заяву про його скасування.

   Відповідно до статті 105 ЦПК України в разі ненадходження заяви від боржника протягом трьох днів після закінчення строку на її подання та за наявності даних про отримання боржником копії наказу судовий наказ набирає законної сили і суд видає його стягувачеві для пред'явлення до виконання.

   Заява боржника про скасування судового наказу, що подана в установлений строк, розглядається судом протягом п'яти днів з дня її надходження без судового розгляду і виклику сторін, про що постановляється ухвала, якою скасовується судовий наказ (стаття 106 ЦПК України).

Зворотний бік

Судовий наказ набрав чинності "___" _______________ 20__ року.

     Суддя                  _______________                   _____________________________________________
                                                          (підпис)                                                    (ініціали, прізвище судді, який видав судовий наказ) 

Місце печатки суду 

Відмітки про виконання судового наказу

Дата надходження судового наказу на виконання 

Повне найменування установи, підприємства, організації, у якій знаходився судовий наказ на виконанні 

Загальна сума, відрахована за судовим наказом 

Дата повернення судового наказу до органу державної виконавчої служби чи стягувачеві 

Підстава повернення судового наказу 

Підпис керівника установи, підприємства, організації (з прикладанням печатки) 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Інші відмітки _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________________, 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ, ВИДАНИХ СУДОМ

N
з/п
 

Номер справи, дата винесення судового рішення 

Боржник 

Стягувач 

Характер стягнення 

Сума стягнення 

Кому надсилається (видається) 

Відмітка про надіслання (отримання) 

Примітки 

 

Дата надіслання (видачі) документів зазначається через усю сторінку поперек граф журналу.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації вихідної кореспонденції

N
з/п
 

Кому 

Куди 

Вихідний номер 

Примітки 

 

Дата надходження документа зазначається через усю сторінку поперек граф журналу.

 

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 

____________________
                   (номер) 

РЕЄСТР
на відправлення рекомендованої кореспонденції

за "___" ____________ 20 __ р.

через _________________________________

Відправник ___________________________________________________________________________
                                                                                  (повне найменування та місцезнаходження суду) 

Разом рекомендованих листів __________

Загальна сума плати за пересилання ______________________________________________________

Не дозволених до пересилання вкладень немає.

Опис складено _________________________________________________________________________
                                                                                                             (посада, підпис, прізвище) 

Керівник апарату суду __________________________________________________________________
                                                                                                                    (підпис, прізвище) 

Прийняв ______________________________________________________________________________
                                                                                (посада, підпис, прізвище працівника поштового зв'язку) 

М. П.
апарату суду 

(додаток 50 у редакції наказу Державної судової
 адміністрації України від 26.09.2007 р. N 100)

 

РОЗНОСНА КНИГА ДЛЯ МІСЦЕВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

N
з/п
 

Адресат 

Найменування кореспонденції 

Вихідний номер і дата документа 

Дата одержання документа 

Розписка про одержання документа 

Посада, прізвище та ініціали особи, яка одержала документ 

Примітки 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПЕЧАТОК І ШТАМПІВ СУДУ

N
з/п
 

Відбитки печаток і штампів суду 

Кому видано 

Відбитки повернутих печаток і штампів суду 

Дата повернення, посада особи, яка прийняла, та її підпис 

Примітки 

прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, якій видано 

дата і підпис про отримання 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ БЛАНКІВ СУДУ

Надходження 

Видача 

Примітки 

дата надход-
ження
 

кількість примірників 

серія і номери бланків 

дата видачі 

прізвище, ім'я, по батькові отримувача, його посада 

кількість примірників 

серія і номери бланків 

підпис про отримання 

 

___________________________________________________
(найменування суду)

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ МІСЦЕВОГО СУДУ

НА ______ РІК

Індекс справи 

Заголовок справи (тому, частини) 

Кількість справ (томів, частин) 

Термін зберігання справи (тому, частини) та номер статті згідно з Переліком 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник апарату суду 

____________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕК суду
 
 
від "___" _________ 20__ р. 

ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕПК регіонального
управління Державного комітету
архівів України
від "___" _________ 20__ р. 

 

Зразки заголовків номенклатури справ суду

1.1. Акти органів державної влади 

1.2. Рішення та матеріали органів суддівського самоврядування, листування з ними 

1.3. Рішення та матеріали кваліфікаційних комісій, листування з ними 

1.4. Накази голови суду з основної діяльності 

1.5. Накази голови суду за особовим складом 

1.6. Постанови Пленуму Верховного Суду України, постанови Президій Верховного Суду України, апеляційного суду 

1.7. Матеріали узагальнення судової практики апеляційного суду та Верховного Суду України 

1.8. Листування з органами державної влади 

1.9. Плани роботи суду та матеріали щодо їх виконання 

1.10. Протоколи нарад (зборів) працівників апарату суду 

1.11. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду 

1.12. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи 

1.13. Звіти щодо стану здійснення судочинства, листи та роз'яснення щодо них

1.14. Копії судових рішень Верховного Суду України, апеляційного суду стосовно перегляду судових рішень, постановлених місцевим судом (том 1 - у кримінальних справах, том 2 - у цивільних справах, том 3 - у справах про адміністративні правопорушення, том 4 - у справах інших категорій) 

1.15. Копії судових рішень, за якими справи надіслано на додаткове (досудове) розслідування чи повернено прокуророві в порядку статті 2491 КПК України або для додаткової перевірки 

1.16. Копії судових рішень про відмову в задоволенні постанови органів досудового слідства про звільнення від кримінальної відповідальності 

1.17. Копії окремих ухвал і листування щодо їх виконання (том 1 - копії окремих ухвал і повідомлень про їх виконання, том 2 - контрольний, у якому зберігаються копії окремих ухвал до одержання повідомлень про їх виконання) 

1.18. Матеріали, залишені без руху (до вирішення суддею питання про відкриття провадження у справі)

1.19. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції 

1.20. Картотеки (окремо за реєстраційними індексами) 

1.21. Алфавітні покажчики (окремо за категоріями) 

1.22. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах 

1.23. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах 

1.24. Контрольний журнал судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді 

1.25. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій 

1.26. Журнал обліку речових доказів 

1.27. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом 

1.28. Розносна книга для місцевої кореспонденції 

1.29. Журнал видачі справ для ознайомлення 

1.30. Журнал видачі копій судових документів 

1.31. Опис (реєстр) рекомендованих бандеролей (листів) 

1.32. Опис справ, переданих в архів суду та в державний архів 

1.33. Номенклатура справ суду 

1.34. Інші справи, що виникають у діяльності суду 

(додаток 55 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної судової адміністрації України від 26.09.2007 р. N 100)

 

ЖУРНАЛ ВИДАЧІ СПРАВ (МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ) ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

N
з/п
 

Номер справи(матеріалів кримінального провадження) 

Прізвище, ініціали особи, стосовно якої оформлена справа(матеріали кримінального провадження) 

Суть справи(матеріалів кримінального провадження) 

Кількість аркушів у справі(матеріалах кримінального провадження) 

Прізвище, ініціали особи, якій видається справа(матеріали кримінального провадження) для ознайом-
лення
 

Дата та година видачі для ознайом-
лення
 

Прізвище, ініціали працівника суду, який видавав справу(матеріали кримінального провадження) для ознайомлення 

Дата та година повернення справи(матеріалів кримінального провадження) після ознайомлення 

Прізвище, ініціали працівника суду, який приймав справу(матеріали кримінального провадження) після ознайомлення 

Примітки 

10 

11 

(додаток 56 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної судової адміністрації України від 27.12.2012 р. N 176)

 

ЖУРНАЛ ВИДАЧІ КОПІЙ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ

N
з/п
 

Від кого надійшла заява (прізвище, ім'я та по батькові заявника, найменування організації) 

Зміст заяви 

Номер справи 

Наслідки розгляду заяви 

Сума сплаченого державного мита 

Підпис заявника про одержання копії документа (працівника канцелярії про надіслання копії документа) 

Примітки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Заступник Голови Державної
судової адміністрації України
 

 
О. Булка
 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ СКАРГ НА ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ

 

Начальник управління організації
роботи з ведення судової статистики,
діловодства та архіву судів
 

 
 
Л. Є. Букіна
 

(наказ доповнено додатком 58 згідно з наказом
 Державної судової адміністрації України від 26.09.2007 р. N 100)

 

Обліково-статистична картка на матеріали в порядку надання міжнародної правової допомоги

Єдиний унікальний номер

Номер провадження 1-м

Номер рядка у звіті

Дата надходження

Запит (клопотання), скарга надійшли:

уперше;

після належного оформлення;

інше ___ (довідник, поле для вводу)

Від кого надійшло: ______________________ (поле для вводу даних)

Запит (клопотання) про:

надання спеціального дозволу (ст. 562 КПК України)

тимчасову передачу до іноземної держави особи, яка відбуває покарання на території України (ч. 6 ст. 565 КПК)

допит за допомогою відео- або телефонної конференції (ст. 567 КПК)

арешт; конфіскацію майна (ст. 568 КПК) (обрати необхідне)

оскарження рішення, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових чи службових осіб (ст. 572 КПК)

відшкодування шкоди, завданої цими діями чи бездіяльністю (ст. 572 КПК)

тимчасову видачу (ст. 579 КПК) і транзитне перевезення

видачу особи (екстрадицію)

застосування тимчасового арешту (ст. 583 КПК); постанова прокурора про скасування арешту _______________ р.

застосування екстрадиційного арешту (ст. 584 КПК); постанова прокурора про скасування _______________ р.

застосування запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою; постанова прокурора про скасування ____ р.

затвердження згоди особи на видачу (ст. 588 КПК)

про перейняття кримінального провадження (ст. 595 КПК)

про визнання і виконання вироку суду іноземної держави (ст. 602 КПК)

передачу засудженої особи для відбування покарання (ст. 605 КПК); про застосування амністії до такої особи (ст. 607 КПК)

приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України (ст. 609 КПК)

визнання та виконання вироків міжнародних судових установ

Скарга на рішення: про видачу особи (ст. 590 КПК); відмову у видачі (у вигляді довідника)

Застосовано привід відповідно до ст. 564 КПК (ухвала від ______________ р.)

Розмір ____, порядок відшкодування витрат ______________, пов'язаних з викликом (ст. 566 КПК)

Витрати, пов'язані з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу (ч. 5 ст. 572 КПК)

Звільнено з-під тимчасового арешту (ухвала ____________ р.)

Звільнено з-під екстрадиційного арешту (ухвала ____________ р.)

Складено протокол про вручення особі документів _____________ р.

Рішення держави ____________________________________________________________

                                                                            (указати, яка саме держава)

Зміст рішення суду іноземної держави

(резолютивна частина)

 

Стягувач (заінтересована особа):

Ім'я (найменування) ____________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання, номер засобів зв'язку

 

Боржник

Ім'я (найменування) ____________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання, номер засобів зв'язку

 

Ухвала про відкладення розгляду та отримання додаткових матеріалів ____________ р. (ст. 603 КПК)

Дати призначення до судового розгляду та причини нерозгляду (розмножувані поля)

"___" ___________ ____ р. _________________________________________________

Справу розглянуто (ухвала від "___" ___________ ____ р.)

Результати розгляду:

запит (клопотання) задоволено (повністю/частково);

у задоволенні запиту (клопотання) відмовлено;

залишено без розгляду;

передано до іншого суду

результати розгляду скарги:

залишено скаргу без задоволення

задоволено скаргу і скасовано рішення про видачу (екстрадицію)

 

Зміст ухвали (резолютивна частина) _____________________________________________________________________________________________

Прізвище судді (слідчого судді), в провадженні якого знаходиться (знаходилась) справа ______

Справу розглянуто з порушенням строків КПК України (ч. 2 ст. 558)

 

так

 

ні

 

АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

подано апеляційну скаргу "___" ___________ ____ р.

дата направлення справи до апеляційного суду "___" ___________ ____ р.

дата розгляду "___" ___________ ____ р.

Результати розгляду апеляційної скарги

 

КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

подано касаційну скаргу "___" ___________ ____ р.

дата направлення справи до касаційного суду "___" ___________ ____ р.

дата розгляду "___" ___________ ____ р.

Результати розгляду касаційної скарги

 

Дата набрання ухвалою законної сили "___" ___________ ____ р.

Дата звернення ухвали до виконання "___" ___________ ____ р.

Дата виконання "___" ___________ ____ р.

Справу передано в архів суду:

Дата "___" ___________ ____ р.            Архівний номер __________________

справа перебувала в провадженні ______ р. ______ м. _______ дн.

ІНШІ ВІДМІТКИ ________________________________________________________________

 

(Інструкцію доповнено додатком 59 згідно з наказом
Державної судової адміністрації України від 25.09.2012 р. N 109
,
 додаток 59 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної судової адміністрації України від 27.12.2012 р. N 176)

____________

Опрос