Идет загрузка документа (234 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о наличии (отсутствии) в составе участников (акционеров) заявителя физического лица, имеющего не погашенную или не снятую в установленном порядке судимость за преступления против собственности, в сфере хозяйственной деятельности и/или в сфере служебной деятельности и владеющего прямо или опосредованно акциями (долями) в уставном капитале заявителя

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.09.2012
Утратил силу

Довідка
про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі заявника

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті

Частка прямого володіння та/або опосередкованого володіння акціями (частками) у статутному капіталі заявника, %

Найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, через яку фізичною особою здійснюється опосередковане володіння акціями (частками)

Відомості щодо не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності (рік та підстава виникнення судимості)*

Дата набрання законної сили обвинувальним вироком

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Керівник заявника

____________
(підпис)

М. П.

________________________
(П. І. Б.)

____________
* Заповнюється за фактом події. У разі відсутності у фізичної особи такої судимості у колонці "Відомості щодо не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності (рік та підстава виникнення судимості)" здійснюється запис "Відсутні".

(Ліцензійні умови доповнено додатком 9 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 926)

Опрос