Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт плановой/внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.08.2012
Утратил силу

Акт
планової/позапланової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

____________________________________________________________________________________
                                                 (повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

м. __________________

"___" ____________ 20__ року
(дата підписання Акта перевірки)

Вступна частина

Початок-закінчення перевірки: з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року
Місцезнаходження, за яким проводилась перевірка:
___________________________________________________________________________________
                                                  (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

Код за ЄДРПОУ: ____________________________________________________________________
Банківські реквізити: _________________________________________________________________
Засоби зв'язку: ______________________________________________________________________
                                                                                               (код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

        Керівник групи -

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________
(посада)

        Член групи -

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________
(посада)

Перевірка проводилась в присутності посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу:

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

Підстава для проведення перевірки: ___________________________________________________

Перелік питань, які перевірялись:

1

 

2

 

Період діяльності суб'єкта
первинного фінансового
моніторингу, за який проведено
перевірку:

з "___" ____________ 20__ року
до "___" ____________ 20__ року

Дані про державну реєстрацію суб'єкта первинного фінансового
моніторингу: _______________________________________________________________________
                                                                              (дата, номер видачі документа, ким видано)

Дані про наявність ліцензії: ___________________________________________________________
                                                                (дата, номер видачі, вид(и) професійної діяльності на фондовому ринку, термін дії)

Відомості про відокремлені підрозділи суб'єкта первинного фінансового
моніторингу: _______________________________________________________________________

Описова частина

Перелік документів, які були надані суб'єктом первинного фінансового моніторингу для проведення перевірки:

N

Назва документа

Форма документа
(оригінал, копія, нотаріально засвідчена копія тощо)

Реквізити документа

1

 

 

 

2

 

 

 

Відповідь на питання 1. _______________________________________________________________

Відповідь на питання 2. _______________________________________________________________

Резолютивна частина

Виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму:

N

Виявлені порушення

Підпункт, пункт, стаття, розділ, глава тощо

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

1

 

 

 

2

 

 

 

Перелік матеріалів перевірки, які додаються до першого примірника Акта перевірки:

N

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1

 

 

 

2

 

 

 

Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник знаходиться у ______________________________________________________

Другий примірник знаходиться у _______________________________________________________

Підписи робочої групи:

Керівник групи - _______________________        ________          "___" ____________ 20__ року
                                            (прізвище, ім'я та по батькові)                (підпис)

Член групи        - _______________________        ________          "___" ____________ 20__ року
                                           (прізвище, ім'я та по батькові)                 (підпис)

Примірник Акта перевірки отримав:

________________________              ________            "___" ____________ 20__ року
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)                (підпис)

Опрос