Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление об открытии таможенного склада

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.08.2012

ЗАЯВА
ПРО ВІДКРИТТЯ МИТНОГО СКЛАДУ

       Прошу надати складському об'єкту статус "митний склад" відкритого/закритого (необхідне підкреслити) типу.

           У зв'язку з цим повідомляю таке:

1.____________________________________________________________________________________
           (повне та скорочене (за наявності) найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця; код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

2.____________________________________________________________________________________
                                                                      (місцезнаходження/місце проживання заявника)

3.____________________________________________________________________________________
                                                              (місцезнаходження (поштова адреса) складських об'єктів)

4.____________________________________________________________________________________
                                                              (кількість складських об'єктів, площа або об'єм кожного з них)

5.____________________________________________________________________________________
                                                  (характеристика матеріально-технічного оснащення складських об'єктів)

__________________________________________________________________________________________________

6.____________________________________________________________________________________
                                          (наявність охоронної та протипожежної сигналізації, протипожежного обладнання)

7. Документи, що додаються до заяви:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Заявник ________________________
                           (прізвище, ім'я, по батькові)

___________________
(підпис)

М. П.*

____________
* За наявності.

Опрос