Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о движении товаров на таможенном складе

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.08.2012

ЗВІТ
про рух товарів на митному складі

_____________________________________________________________________________________
(найменування/прізвище, ім'я, по батькові утримувача митного складу; код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків*, реєстраційний номер митного складу)
за ___ квартал 20__ року

Розміщення товару на митному складі

Випуск товару з митного складу

Кінцевий термін зберігання товару

номер і дата документа, на підставі якого товари розміщено на митному складі

код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні підгрупи (4 знаки)

найменування (назва) товару

вага брутто, кг

вага нетто, кг

вартість товару

митний режим (тимчасове зберігання)

документ, на підставі якого товар випущено з митного складу

код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні підгрупи (4 знаки)

вага брутто, кг

вага нетто, кг

вартість товару

митний режим (тимчасове зберігання)

код валюти контракту

фактурна вартість у валюті контракту

код

номер і дата

код валюти контракту

фактурна вартість у валюті контракту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначають серію та номер паспорта.

_______________________________________
(посада особи, що надала звіт)

__________________
(підпис, дата)

________________________
(ініціали, прізвище)

Опрос