Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение о региональной комиссии по оценке и обеспечению проведения конкурсного отбора инвестиционных программ (проектов), которые могут быть реализованы за счет средств государственного фонда регионального развития

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.08.2012
Утратил силу

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Оцінка та конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, здійснюється регіональною комісією з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів) (далі - регіональна комісія).

Регіональна комісія утворюється відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, які затверджують положення про регіональну комісію та її персональний склад.

2. До складу регіональної комісії входять відповідно представники Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, можуть залучатися представники органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, наукових та інших установ.

До роботи регіональної комісії можуть залучатися незалежні експерти.

Регіональна комісія керується у своїй роботі положенням про неї та вимогами Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 N 656 (далі - Порядок).

3. Засідання регіональної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

4. Оцінка та конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів) проводяться у визначені регіональною комісією строки і закінчуються не пізніше ніж до 1 квітня року, що передує року, протягом якого передбачається здійснити фінансування інвестиційної програми (проекту) за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

5. Не пізніше ніж за два тижні до проведення оцінки та конкурсного відбору регіональна комісія розміщує оголошення про проведення оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів) на офіційному веб-сайті відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або інформує іншим можливим способом.

В оголошенні зазначаються місце прийому документів для участі в конкурсному відборі інвестиційних програм (проектів), умови його проведення, адреса електронної пошти та номер телефону, за яким надаються відповідні роз'яснення.

6. Регіональна комісія здійснює оцінку і конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), пропозиції щодо яких надаються заявниками: обласними, районними, районними у містах держадміністраціями та виконавчими органами місцевих рад: міських, селищних та сільських - за критеріями, визначеними пунктом 4 Порядку.

7. Рішення регіональної комісії приймається більшістю голосів членів регіональної комісії, які брали участь у голосуванні, та оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами регіональної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови регіональної комісії.

8. Не пізніше ніж у місячний строк після подання заявником інвестиційної програми (проекту) регіональна комісія інформує заявника про результати оцінки та конкурсного відбору.

Опрос