Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

План деятельности на плановый и два бюджетного периода, наступающие за плановым

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 10.08.2012

План діяльності на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим

______________________________________________________________________________
(найменування державного органу (установи) - головного розпорядника бюджетних коштів,
що не належить до системи центральних органів виконавчої влади)

1. Мета (місія)

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності

3. Завдання та показники результатів їх виконання

Найменування показника результату виконання завдання

Одиниця виміру

Джерело інформації

Звітний період

Плановий період

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

Завдання XXNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання YYNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету

4.1. Державні цільові програми

4.1.1. Виконання державних цільових програм у 20__ році

Завдання XXNN

Код та назва державної цільової програми; строк виконання; назва та реквізити рішення про затвердження

Зміст завдань (заходів) державної цільової програми

КПКВК та назва бюджетної програми

Напрями використання бюджетних коштів

Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році
(тис. гривень)

усього

у тому числі:

державний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за державною цільовою програмою у 20__ році:

 

 

 

 

Усього за завданням XXNN у 20__ році:

 

 

 

 

4.1.2. Виконання державних цільових програм у 20__ - 20__ роках

Завдання XXNN

Код та назва державної цільової програми; строк виконання

Зміст завдань (заходів) державної цільової програми

КПКВК

Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році
(тис. гривень)

Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році
(тис. гривень)

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

державний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

державний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Інвестиційні програми (проекти)

4.2.1. Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) у 20__ році

Завдання XXNN

Назва інвестиційної програми (проекту); строк реалізації; назва та реквізити рішення про схвалення;
етап (стадія) підготовки/реалізації; сфера реалізації за КВЕД

Зміст завдань (заходів) з підготовки/реалізації інвестиційної програми (проекту)

КПКВК та назва бюджетної програми

Напрями використання бюджетних коштів

Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році
(тис. гривень)

усього

у тому числі:

державний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за інвестиційною програмою (проектом) у 20__ році:

 

 

 

 

Усього за завданням XXNN у 20__ році:

 

 

 

 

4.2.2. Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) у 20__ - 20__ роках

Завдання XXNN

Назва інвестиційної програми (проекту); строк реалізації

Зміст завдань (заходів) з підготовки/реалізації інвестиційної програми (проекту)

КПКВК

Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році
(тис. гривень)

Обсяги та джерела фінансування заходів у 20__ році
(тис. гривень)

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

державний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

державний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Бюджетні програми

N
з/п

КПКВК і назва бюджетної програми

КФКВ

Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами
(тис. гривень)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(план)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Завдання XXNN

1

Бюджетна програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Бюджетна програма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за завданням XXNN:

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання YYNN

3

Бюджетна програма 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Бюджетна програма 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за завданням YYNN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Очікувані результати (за роками планового періоду)

Опрос