Идет загрузка документа (256 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление об открытии счетов [в национальной валюте в органах Государственной казначейской службы Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.08.2012

ЗАЯВА
про відкриття рахунків

Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт

Код за ЄДРПОУ

_______________________________________________
_______________________________________________
                                            (повне найменування)

 

Найменування клієнта, що відкриває рахунок*

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова")

 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
                                            (повне найменування)

Код клієнта за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

 

Просимо відкрити бюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до переліку**:

Просимо відкрити небюджетний рахунок відповідно до переліку:
_____________________________________________________________________________________

Додаткова інформація*** _______________________________________________________________

Керівник

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер****

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.*****

 

 

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Документи на відкриття рахунка перевірив:
_____________________________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Відкрити ________________ рахунок(ки) дозволяю.
                               (вид рахунка)

Керівник

________________
(підпис)

______________________________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний
бухгалтер

________________
(підпис)

______________________________________
(ініціали, прізвище)

 

Дата відкриття рахунка(ів)

"___" ____________ 20__ року.

____________
* Для фізичної особи - підприємця заповнюється клієнтом код економічної діяльності згідно з національним класифікатором України.

** Не заповнюється у разі відкриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями.

*** Підлягає обов'язковому заповненню, якщо клієнт не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вказується нормативно-правовий акт, відповідно до якого бюджетна установа має право отримувати власні надходження, та інша інформація у разі потреби.

**** У разі відкриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями проставляються відповідно перший та другий підписи або тільки перший.

***** Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

Опрос