Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сводный отчет вечерних (сменных) школ

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.08.2012

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
ВЕЧІРНІХ (ЗМІННИХ) ШКІЛ

на початок 20__/20__ навчального року

Подають:

Терміни подання:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України;
Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та управлінню статистики в м. Севастополі;
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України - Державній службі статистики України

  
  
  
не пізніше 18 жовтня
  
  
  
  
  
не пізніше 2 листопада


Форма N ЗВ-1
(річна)
Поштова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОНмолодьспорту України
02 липня 2012 року
(за погодженням з Держстатом України)

Респондент:

Найменування ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
           (поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо,
                                                                          N будинку, корпусу, N квартири, офісу)

Форма власності ______________________________________________________________________
                                            (державна, комунальна, приватна)

Підпорядкування ______________________________________________________________________

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ШКОЛИ

Назва показника

N
ряд-
ка

Кіль-
кість шкіл,
оди-
ниць

у них учнів,
осіб

Кількість навчально-
консульта-
ційних пунктів при школах,
одиниць

Із загальної кількості учнів (із графи 2):
обслужено навчально-
консульта-
ційними пунктами

А

Б

1

2

3

4

Вечірні (змінні) загальноосвітні школи -
усього (сума даних рядків 02 - 04)

01

 

 

 

 

   з них з формою навчання:
      вечірньою (змінною)

02

 

 

  

      вечірньою (змінною) і заочною

03

 

 

      заочною

04

 

 

Вечірні школи, при яких організовані класи (групи) для осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (з рядка 01)

05

 

 

 

 

з
них

для глухих

06

 

 

 

 

для сліпих і слабозорих

07

 

 

 

 

Школи для осіб, які потребують корекції фізичного розвитку

08

 

 

 

 

з
них

для глухих

09

 

 

 

 

для сліпих і слабозорих

10

 

 

 

 

Разом (сума даних рядків 01 і 08)

11

 

 

 

 

   з них перебувають у сільській місцевості

12

 

 

 

 

Крім того, денні загальноосвітні навчальні заклади, при яких організовані класи (групи) з вечірньою (змінною) і заочною формами навчання

13

 

 

 

 

   з них перебувають у сільській місцевості

14

 

 

 

 

Усього (сума рядків 11 і 13)

15

х

 

 

 

   з них перебувають у сільській місцевості

16

х

 

 

 

Кількість учителів - усього (17) _____, з них мають основну роботу (18) _____
З рядка 17 учителів у класах для осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (19) _____

II. КІЛЬКІСТЬ КЛАСІВ (ГРУП) ТА УЧНІВ У НИХ

Назва показника

N
ряд-
ка

Вечірня (змінна) форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість учнів усіх форм навчання - разом,
осіб

у тому числі

кількість класів,
одиниць

у них учнів,
осіб

кількість груп,
одиниць

у них учнів,
осіб

навчаються індивіду-
ально

другоріч-
ників

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1 - 4-ті класи

01

 

 

 

 

 

 

 

5-й клас

02

 

 

 

 

 

 

 

6-й клас

03

 

 

 

 

 

 

 

7-й клас

04

 

 

 

 

 

 

 

8-й клас

05

 

 

 

 

 

 

 

9-й клас

06

 

 

 

 

 

 

 

Разом 5 - 9-ті класи

07

 

 

 

 

 

 

 

10-й клас

08

 

 

 

 

 

 

 

11-й клас

09

 

 

 

 

 

 

 

12-й клас

10

 

 

 

 

 

 

 

Разом 10 - 11(12)-ті класи

11

 

 

 

 

 

 

 

13 - 16-ті класи

12

 

 

 

 

 

 

 

Усього (сума даних рядків 01, 07, 11, 12)

13

 

 

 

 

 

 

 

Із загальної кількості учнів (рядок 13 графи 5) - проживають у сільській місцевості (14) _____

III. ВІКОВИЙ СКЛАД УЧНІВ

                                                                            (уключаючи осіб, які потребують корекції фізичного розвитку)                                     (осіб)

Назва показника

N
рядка

Усього
(сума даних граф 2 - 13)

з них матимуть вік (число повних років) станом на 1 січня 20__ року

14
років і молодші

15
років

16
років

17
років

18
років

19
років

20
років

21
рік

22
роки

23
роки

24
роки

25 і більше років

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Усього учнів (з рядка 13 графи 5 розділу II)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      з них у:
   1 - 4-х класах

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5-х класах

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6-х класах

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7-х класах

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   8-х класах

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9-х класах

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10-х класах

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11-х класах

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   12-х класах

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   13-х класах

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   14-х класах

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   15-х класах

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   16-х класах

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 01 - жінок

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ВІДОМОСТІ ПРО КНИЖКОВИЙ ФОНД

Назва показника

N
рядка

Усього

А

Б

1

Кількість самостійних шкіл, які мають книжковий фонд

01

 

   у них книг, брошур і журналів (тисяч примірників)

02

 

     у тому числі підручників

03

 

      з них для учнів:
         5 - 9-х класів

04

 

         10 - 12 (16)-х класів

05

 

V. ВІДОМОСТІ ПРО УЧНІВ, ЯКІ ЗАКІНЧИЛИ ШКОЛУ АБО ПЕРЕВЕДЕНІ ДО НАСТУПНОГО КЛАСУ В 20__ РОЦІ

(без учнів, залишених на повторний курс навчання)

Назва показника

N
рядка

1 - 4-ті класи

5-й клас

6-й клас

7-й клас

8-й клас

9-й клас

10-й клас

11-й клас

12-й клас

13-й клас

14-й клас

15-й клас

16-й клас

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Кількість учнів, які закінчили цей клас і переведені до наступного класу весною і восени або закінчили школу

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі в класах для осіб, які потребують корекції фізичного розвитку

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З кількості учнів випускних класів:
   кількість учнів, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту (03) ______,
      у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (04) ______
   кількість учнів, які не одержали свідоцтва про базову загальну середню освіту (видано табель успішності) (05) ______

   кількість учнів, які одержали атестат про повну загальну середню освіту (06) ______,
      у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (07) ______
   кількість учнів, які не одержали атестат про повну загальну середню освіту (видано табель успішності) (08) ______
      З рядка 06: нагороджені золотою медаллю (09) ______, срібною медаллю (10) ______

Крім того:
   екстернів, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту (11) ______,
      у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (12) ______
   екстернів, які одержали атестат про повну загальну середню освіту (13) ______,
      у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (14) ______

VI. ВІДОМОСТІ ПРО МОВИ НАВЧАННЯ

Мова навчання

N
рядка

Кількість шкіл - усього,
одиниць

з них ведуть навчання

Кількість учнів, які навчаються цією мовою, осіб

однією мовою

двома мовами

А

Б

1

2

3

4

Усього (сума даних рядків 02 - 09)

01

 

 

 

 

   у тому числі:
      українська

02

  

 

  

 

      російська

03

 

 

      румунська

04

 

 

      кримськотатарська

05

 

 

      угорська

06

 

 

      молдовська

07

 

 

      польська

08

 

 

 

09

 

 

VII. ВІДОМОСТІ ПРО ПРИМІЩЕННЯ ВЕЧІРНІХ (ЗМІННИХ) ШКІЛ

Назва показника

N
рядка

Кількість шкіл,
одиниць

Кількість класних кімнат (уключаючи навчальні кабінети і лабораторії),
одиниць

Їх площа,
кв. м

Кількість шкіл, які мають кабінети, одиниць

фізики

хімії

біології

основ інформатики й обчислювальної техніки

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Школи, які використовують для занять приміщення тільки:
   власні

01

 

 

 

 

 

 

 

   інших шкіл

02

 

 

 

 

 

 

 

   підприємств і організацій

03

 

 

 

 

 

 

 

Школи, які використовують для занять приміщення:
власні, інших шкіл, підприємств і організацій

04

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________
(підпис керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за заповнення форм звітності)

_______________________________________________________
(П. І. Б.)

 

____________________________________________

_______________________________________________________

 

телефон ____________________ факс _____________________ електронна пошта ________________________________

Опрос