Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал регистрации справок о результатах проведения встречных сверок (актов о невозможности проведения встречных сверок, актов о неявке для подписания, актов отказа от подписания справки о результатах проведения встречной сверки)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.07.2012
Утратил силу

Журнал реєстрації довідок про результати проведення зустрічних звірок (актів про неможливість проведення зустрічних звірок, актів про неявку для підписання, актів відмови від підписання довідки про результати проведення зустрічної звірки)

_____________________________________________________________________________________
(найменування митного органу)

N
з/п

Дата складання довідки (акта)

Назва документа (довідка/акт)

Код особи, безпосередньо або опосередковано залученої до операцій з товарами*

Найменування особи, безпосередньо або опосередковано залученої до операцій з товарами

Код платника податків*

Найменування платника податків

П. І. Б. посадової особи, яка проводить звірку, із зазначенням керівника групи з проведення такої звірки

Результати звірки (при складанні довідки)

Причини неможливості проведення звірки (при складанні акта про неможливість проведення зустрічної звірки)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Опрос