Идет загрузка документа (106 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Итоговый отчет всеукраинских молодежных и детских общественных организаций о выполнении договора и объеме использованных средств

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.07.2012

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій про виконання договору та обсяг використаних коштів

__________________________________________________________________________________
(назва громадської організації)

____________________________________________________________________________________
(назва програми, пріоритет)

Програма реалізована відповідно до наказу Держмолодьспорту від _____________ N ___ "Про _______________________________________________________________".

Підсумковий звіт містить вичерпну інформацію про виконану роботу, викладену в такому порядку:

1. Основні заходи програми:

N
з/п

Заходи (завдання) програми (форма їх організації)

Місце проведення

Строки проведення

 

 

 

 

2. Учасники програми:

N
з/п

Назва заходу (етапу) програми

Відповідальний виконавець на кожному етапі програми

Категорії учасників

Кількість учасників програми (заходу), які беруть безпосередню участь у програмі (заході) і видатки на утримання (або часткове утримання) яких фінансується за рахунок коштів державного бюджету (заходу)

Кількість учасників, охоплених програмою (заходом) громадської організації

 

 

 

 

 

 

3. Запрошені до участі у програмі (якщо вони не входили до складу учасників програми):

N
з/п

Назва заходу (етапу) програми

Категорії запрошених

Кількість запрошених

 

 

 

 

4. Залучені фахівці:

N
з/п

Назва заходу (етапу) програми

Фах, спеціалізація залучених спеціалісти

Кількість залучених спеціалістів

 

 

 

 

5. Організації, які виступили партнерами під час реалізації програми (назва, підпорядкованість, повна поштова адреса, телефон, факс) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Запланована мета програми: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються):

N
з/п

Опис та перелік завдань, виконаних у рамках програми (проекту, заходу)

Результативні показники (кількісні та якісні) виконання програми (реалізації проекту, заходу)

Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби)

Оцінка рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувалася програма (проект, захід)

 

 

 

 

 

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми:

N
з/п

Сума виділених бюджетних коштів (грн.)

Фактично використані бюджетні кошти (грн.)

Сума залучених коштів громадською організацією (грн.)

 

 

 

 

9. Інформаційна підтримка програми (обов'язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

Рівень висвітлення у ЗМІ

N
з/п

Назва ЗМІ/теле-, радіоканалу

Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий, районний, видання об'єднань громадян (НДО, політичних партій)

Назва публікації (програми)

Дата публікації (ефіру)

 

 

 

 

 

Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів:

N
з/п

Вид інформаційно-
методичних матеріалів

Назва інформаційно-
методичного матеріалу

Спрямованість

Кількість

Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали

 

 

 

 

 

 

10. Як в подальшому організація планує використовувати результати програми?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Кількість

1.

Продукту

 

 

1.1.

Кількість програм молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для інтелектуального самовдосконалення дітей та молоді, творчого розвитку особистості

од.

 

1.2.

Кількість програм молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей серед дітей та молоді

од.

 

1.3.

Кількість програм молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя дітей та молоді

од.

 

1.4.

Кількість програм молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді

од.

 

1.5.

Кількість програм молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на інтеграцію українських молодіжних організацій до відповідних європейських і світових організацій

од.

 

2.

Якості

 

 

2.1.

Збільшення кількості програм молодіжних громадських організацій, підтриманих конкурсною комісією, у порівнянні з минулим роком

відс.

 

2.2.

Збільшення кількості програм дитячих громадських організацій, підтриманих конкурсною комісією, у порівнянні з минулим роком

відс.

 

2.3.

Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених програмами молодіжних та дитячих громадських організацій, у порівнянні з минулим роком

відс.

 

2.4.

Відсоток дітей та молоді, які залучені до заходів, спрямованих на створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, від загальної кількості дітей та молоді, охоплених програмами молодіжних та дитячих громадських організацій

відс.

 

2.5.

Збільшення кількості дітей та молоді, які залучені до заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, у порівнянні з минулим роком

відс.

 

2.6.

Відсоток дітей та молоді, які відмовились вживати тютюн, алкоголь, наркотики, від загальної кількості дітей та молоді, охопленої програмами громадських організацій, спрямованих на формування здорового способу життя

відс.

 

2.7.

Відсоток молоді, яка працевлаштована, залучена до руху молодіжних трудових загонів, підприємництва тощо, від загальної кількості молоді, охопленої програмами громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді

відс.

 

2.8.

Відсоток молоді, що отримала позитивний європейський досвід, від загальної кількості молоді, яка візьме участь у заходах молодіжних громадських організацій

відс.

 

12. Перелік додаткових матеріалів (за наявності): __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підсумковий звіт здав:
(установа, П. І. Б, телефон)
_________________(_______)_________________ 20__ р.
                                                  М. П.

Підсумковий звіт прийнято:

_________________(_______)_________________ 20__ р.
                   (П. І. Б)

Опрос