Идет загрузка документа (356 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о наложении штрафа за правонарушение в сфере градостроительной деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.07.2012

  

____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження,
телефон, електронна адреса)

ПОСТАНОВА N _____
про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

__________________
(дата складання постанови)

____________________________
(місце складання постанови)

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши матеріали справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності
_____________________________________________________________________________________
                               (зазначаються документи, складені за результатами планової/позапланової перевірки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
                                                        (повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
                                                                  по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________:

Для юридичної особи:

1. Місцезнаходження __________________________________________________________________
2. Код за ЄДРПОУ ____________________________________________________________________
3. Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника ____________________________________________
4. Інші відомості ______________________________________________________________________

Для фізичної особи - підприємця:

1. Дата народження ____________________________________________________________________
2. Місце народження ___________________________________________________________________
3. Місце проживання __________________________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) _____________________________________________________________
5. Посада ____________________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія_____ N _____________________________,
виданий _____________________________________________________________________________
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера)
_____________________________________________________________________________________
8. Інші відомості _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (суть правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
чим порушив _________________________________________________________________________
                                                                        (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави
_____________________________________________________________________________________
                                                         нормативно-правових актів, будівельних норм, стандартів і правил,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   проектних рішень тощо, вимоги яких порушено)
_____________________________________________________________________________________.

На підставі поданих документів і матеріалів та заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
керуючись Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності",

ПОСТАНОВИВ:

Визнати _____________________________________________________________________________
                                                          (повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
_______________________________________ винним у вчиненні правопорушення, передбаченого
                    фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________ Закону України "Про відповідальність за
                              (абзац, пункт, частина, стаття)
правопорушення у сфері містобудівної діяльності", та накласти штраф у сумі
___________________________________________________________ гривень, які перераховуються
                                             (цифрами та словами)
до державного або місцевого бюджету за реквізитами ________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

__________________
(посада)

М. П.

_________________
(підпис)

____________________________________
(П. І. Б. посадової особи)


Постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження, а саме:

"___" ____________ 20__ року (зазначається у разі направлення цієї постанови на примусове виконання до відповідного органу державної виконавчої служби).

Постанова може бути оскаржена до суду протягом п'ятнадцяти днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк органу, який виніс постанову.

Штраф підлягає сплаті у п'ятнадцятиденний строк з дня вручення або надсилання постанови рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

У разі несплати штрафу в зазначений строк другий примірник постанови надсилається органу державної виконавчої служби для виконання у примусовому порядку.

Строк пред'явлення постанови до виконання - три місяці з дня її винесення.

Копію завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надіслати на адресу: _____________________________________________________________
                                                                                                                 (найменування та місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                           органу, що наклав штраф)
Примірник постанови одержав __________________________________________________________
                                                                                                      (посада, прізвище та ініціали керівника (уповноваженої
_____________________________________________________________________________________
                                          ним особи) юридичної особи / прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця)

_______________
(дата)

_______________
(підпис)


Примірник постанови надіслано поштою __________________________________________________
                                                                                                                                      (оператор поштового зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                               номер поштового відправлення)

Опрос