Идет загрузка документа (357 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол об административном правонарушении [относительно государственного архитектурно-строительного контроля]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.07.2012

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження,
телефон, електронна адреса)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

__________________________
(дата складання протоколу)

__________________________
(місце складання протоколу)

Мною, _______________________________________________________________________________,
                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
відповідно до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та статей 254, 255 та 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення складено цей протокол стосовно
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________:
                                                    по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

1. Дата народження ____________________________________________________________________
2. Місце народження ___________________________________________________________________
3. Місце проживання __________________________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) _____________________________________________________________
5. Посада _____________________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, ________________________ серія _____ N ____________________,
виданий _____________________________________________________________________________
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера)
_____________________________________________________________________________________
8. Інші відомості _______________________________________________________________________
про те, що за результатами ________________________________________ перевірки, проведеної на
                                                                                         (планової/позапланової)
_____________________________________________________________________________________:
                                                                                      (назва та місцезнаходження об'єкта)
1. Будівництво об'єкта здійснює (за наявності) _____________________________________________
                                                                                                                          (найменування будівельної організації,
_____________________________________________________________________________________
                                                               прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону)
_____________________________________________________________________________________

2. Технічний нагляд здійснює (за наявності) _______________________________________________
                                                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                 номер телефону, назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення
_____________________________________________________________________________________
                                                     технічного нагляду, серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
3. Проектна документація розроблена (за наявності) _________________________________________
                                                                                                                                       (найменування проектної організації,
_____________________________________________________________________________________
                  прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові автора проекту,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      серія та номер кваліфікаційного сертифіката)

4. Авторський нагляд здійснює (за наявності) ______________________________________________
                                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи)
_____________________________________________________________________________________

5. Експертиза проекту проведена (за наявності) ____________________________________________
                                                                                                                           (найменування експертної організації,
_____________________________________________________________________________________
                         прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові експерта,
 ____________________________________________________________________________________,
                                                                                          серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
виявлено порушення __________________________________________________________________
                                                                            (суть правопорушень із зазначенням абзаців, пунктів,
_____________________________________________________________________________________
                            частин, статей, розділів, глав нормативно-правових актів, будівельних норм, стандартів
_____________________________________________________________________________________
                                                                           і правил, проектних рішень тощо, які порушено)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Відповідальність за встановлені правопорушення передбачена _______________________________
_______________________ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП).
            (частина, стаття)

Інші відомості: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: _______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснено її права та обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи), зміст частини першої статті 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом) та частини третьої статті 10 Конституції України (в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України).

Підпис ___________________

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, повідомлено, що розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться о ___ год. ___ хв. "___" ____________ 20__ року
у приміщенні _________________________________________________________________________
                                                         (повне найменування органу, у якому буде розглядатися справа)
за адресою: __________________________________________________________________________.
                                                               (повна поштова адреса місця, де буде розглядатися справа)
Підпис особи, яка склала протокол:

_______________(_________________________)

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:

_____________________(__________________)

_____________________________________________________________________________________
                                                   (у разі відмови особи від підписання протоколу робиться відмітка)

Свідки правопорушення (за наявності):

1. ______________________________________________________ підпис ______________________,
                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
який проживає за адресою: _____________________________________________________________.
2. ______________________________________________________ підпис ______________________,
                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
який проживає за адресою: _____________________________________________________________.
3. ______________________________________________________ підпис ______________________,
                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
який проживає за адресою: _____________________________________________________________.
4. ______________________________________________________ підпис ______________________,
                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
який проживає за адресою: _____________________________________________________________.

Додатки (за наявності):

1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________

Другий примірник протоколу отримав

 

_________
(дата)

_________
(підпис)

__________________________________________
(ініціали та прізвище особи, яка вчинила правопорушення)


____________________________________________________________________________________
                                                            (у разі відмови особи в отриманні примірника робиться відмітка)

Опрос