Идет загрузка документа (357 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предписание о приостановлении подготовительных и строительных работ

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.07.2012

  

____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження,
телефон, електронна адреса)

Припис
 про зупинення підготовчих та будівельних робіт

______________________________________
(дата складання припису)

___________________________________
(місце складання припису)

Нами (мною), _________________________________________________________________________
                                                                           (посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         що провели перевірку та склали припис)
відповідно до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 553, видано
_____________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові керівника (уповноваженої особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                             юридичної особи, фізичної особи/фізичної особи - підприємця)
цей припис про те, що за результатами ________________________________ перевірки, проведеної
                                                                                                                (планова/позапланова)
на __________________________________________________________________________________,
                                                                             (назва та місцезнаходження об'єкта)
встановлено __________________________________________________________________________
                                                                                                          (суть порушень)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що є порушенням _____________________________________________________________________
                                                         (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави нормативно-правових
_____________________________________________________________________________________
                                актів, будівельних норм, стандартів і правил, проектних та архітектурних рішень,
_____________________________________________________________________________________.
                                                        затверджених проектних рішень, технічних умов тощо, які порушено)

З метою усунення виявлених порушень ВИМАГАЮ:

1. ___________________________________________________________________________________.
                                              (заходи щодо усунення порушень із визначенням терміну виконання)
2. ___________________________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________________________.
4. ___________________________________________________________________________________.
Особливі умови: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Цей припис є обов'язковим до виконання.

За невиконання цього припису юридична особа, фізична особа/фізична особа - підприємець несуть відповідальність, передбачену Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Про виконання припису вимагаю повідомити ______________________________________________
                                                                                                                                           (найменування органу,
________________________________________________________ до "___" ____________ 20__ року
                                   посадові особи якої склали припис)
за адресою: ___________________________________________________________________________.
                                                                               (індекс, область, район, населений пункт, вулиця)

Особи(а), що склали(а) припис:

 

___________________
(дата)
___________________

________________________
(підпис та прізвище)
________________________

Примірник припису одержав ___________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові керівника (уповноваженої
_____________________________________________________________________________________
                                              особи) юридичної особи, фізичної особи /фізичної особи - підприємця)

 

___________________
(дата)

________________________
(підпис)


_____________________________________________________________________________________
                                                              (у разі відмови особи в отриманні припису робиться відмітка)

Примірник припису надіслано поштою ___________________________________________________
                                                                                                                      (оператор поштового зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                 номер поштового відправлення)

Опрос