Идет загрузка документа (726 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Учетно-статистическая карточка на административное дело по апелляционной жалобе

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.07.2012
Утратил силу

Лицьовий бік картки

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА АДМІНІСТРАТИВНУ СПРАВУ ЗА АПЕЛЯЦІЙНОЮ СКАРГОЮ

заводиться в день надходження справи з апеляційною скаргою

1. Дата надходження справи до апеляційного суду
"___" ____________ ____ р.

2. Номер рядка статистичного звіту __________ 

3. Справа N ________/____ р.

4. перереєстровано в _____ р. за N _____/____ р. 

5. Суд, що виніс судове рішення ______________________________________________________________________
6.
Прізвище головуючого в суді першої інстанції ________________________________________________________ 

7. Справа надійшла: (потрібне підкреслити) 

10. Апеляційну скаргу подано: (потрібне підкреслити

7.1 уперше;
7.2 після скасування судового рішення;
7.3 інакше _______________________________________
                                           у
казати, як саме 

10.1. позивачем/відповідачем;
10.2. іншою особою, яка брала участь у справі;
10.3. особою, яка не брала участі в справі 

8. Позивач
Ім'я (найменування) _______________________________
________________________________________________
________________________________________________
                поштова адреса, номер засобів зв'язку,
                            адреса електронної пошти
________________________________________________
________________________________________________
 

11. Відповідач
Ім'я (найменування) _______________________________
________________________________________________
________________________________________________
    посада, місце служби посадової чи службової особи
________________________________________________
________________________________________________
            поштова
адреса, номер засобів зв'язку, адреса
                                    електронної пошти
 

9. Треті особи
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 

12. Апеляційну скаргу подано на
12.1 постанову суду від "___" ____________ ____ р.
12.2
додаткове судове рішення (ухвалу/постанову) від "___" ____________ ____ р.
12.3
ухвалу суду від "___" ____________ ____ р. щодо
12.3.1 залишення позовної заяви без руху;    12.3.9 передачі адміністративної справи до іншого адміністративного суду;
12.3.2 повернення позовної заяви;                  12.3.10 виправлення описок і очевидних арифметичних помилок;
12.3.3 відкриття провадження в адміністративній справі;  12.3.11 відмови в ухваленні додаткового судового рішення;
12.3.4 об'єднання/роз'єднання справ;             12.3.12 роз'яснення судового рішення;
12.3.5 забезпечення доказів;                             12.3.13 зупинення провадження у справі, призначення експертизи;
12.3.6 визначення розміру судових витрат;  12.3.14 закриття провадження у справі;
12.3.7 продовження/поновлення процесуальних строків;  12.3.15 залишення позовної заяви без розгляду;
12.3.8 забезпечення адміністративного позову; 12.3.16 іншого питання ____________________________
                                                                                                                                                 указати, якого саме
12.4 окрему ухвалу суду від "___" ____________ ____ р.  
12.5 судове рішення, розглянуте в порядку письмового провадження "___" ____________ ____ р.

13. Зміст позовних вимог
_________________________________________________________________________________________________
 

14. Результати розгляду справи в суді першої інстанції: (потрібне підкреслити чи заповнити)
14.1 позов задоволено;                                      14.2 у позові відмовлено;        14.3 закрито провадження в справі;
14.4 залишено позовну заяву без розгляду; 14.5 передано за підсудністю; 14.6 інші _____________________________
                                                                                                                                                                       указати, які саме 

15. Зміст постанови (ухвали) суду першої інстанції
________________________________________________________________________________________________
 

                                                                          16. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
16.1 Прізвища суддів: 16.1.1 доповідача __________________ 16.1.2 інших, які беруть участь у справі ____________
17.
Дата отримання справи суддею-доповідачем від "___" ____________ ____ р.
18.
Ухвалою:
18.1 від "___" ___________ ____ р. апеляційна скарга залишена без розгляду у зв'язку з ________________________
_______________________________________________________________________________________________
                                                               
указати причини, статті КАС України
18.2 від "___" ____________ ____ р. поновлено строк на апеляційне оскарження;
18.3 від "___" ____________ ____ р. відмовлено у відкритті апеляційного провадження;
18.4 від "___" ____________ ____ р. залишено апеляційну скаргу без руху і надано термін "___" ____________ ____ р. для усунення недоліків;
18.4.1 недоліки не усунуто, апеляційну скаргу ухвалою від "___" ____________ ____ р. повернуто скаржнику;
18.5 від "___" ____________ ____ р. апеляційне провадження закрито у зв'язку з ________________________________
                                                                                                                                          
              указати причини, статті КАС України
18.6 "___" ____________ ____ р. справу повернуто в суд першої інстанції у зв'язку з _______________________
________________________________________________________________________________________________
                                                                          указати підстави повернення та статті КАС України
19. Дата
19.1 ухвали про відкриття апеляційного провадження від "___" ____________ ____ р.
19.2 ухвали про закінчення підготовки та призначення справи до апеляційного розгляду "___" ____________ ____ р.
19.3 призначення справи до апеляційного розгляду       
"___" ____________ ____ р.
"___" ____________ ____ р. "___" ____________ ____ р. "___" ____________ ____ р.
20.
Позов задоволено у зв'язку з визнанням відповідачем позову (постанова суду від "___" ____________ ____ р.)
21.
Апеляційну скаргу розглянуто "___" ____________ ____ р.
21.1 під головуванням судді ________________ (прізвище головуючого);
21.2 з порушенням строків
КАС Українитак/ні (потрібне підкреслити)

2                                                   Зворотний бік картки

22. Ухвалою суду від "___" ____________ ____ р.
22.1 закрито провадження у справі у зв'язку з _____________________________________________________________
                                                                                                       
указати підстави закриття та статті КАС України
22.2 позовну заяву залишено без розгляду у зв'язку з _______________________________________________________
                                                                                                       указати підстави повернення та статті КАС України 

                                                                                  23. АПЕЛЯЦІЙНИЙ ПЕРЕГЛЯД
                                                                               
23.1 постанов суду першої інстанції
23.1.1 залишено апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду без змін;
23.1.2 змінено постанову суду у зв'язку з:
  1) правильним по суті вирішенням справи чи питання, але з помилковим застосуванням норм матеріального/ процесуального права (необхідне підкреслити);
  2) вирішенням не всіх позовних вимог або питань;
23.1.3
скасовано постанову суду першої інстанції та прийнято нову постанову суду у зв'язку з:
  1) неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи;
  2) недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими;
  3) невідповідністю висновків суду обставинам справи;
  4) порушенням норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи;
23.1.4
скасовано постанову суду першої інстанції і:
23.1.4.1 залишено позовну заяву без розгляду у зв'язку з _________________________________________________
                                                                                                                 
указати, які саме підстави та статті КАС України
23.1.4.2 провадження у справі закрито у зв'язку з _______________________________________________________
                                     
                                                                           указати, які саме підстави та статті КАС України 
23.1.5 визнано постанову суду нечинною і закрито провадження у справі;
23.1.6 скасовано постанову суду і направлено справу на новий розгляд до суду першої інстанції у зв'язку з:
  1) справу розглянуто і вирішено неповноважним складом суду;
  2) в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою;
  3) судове рішення ухвалено чи підписано не тим суддею, який розглянув справу;
                                                                                  23.2
ухвал суду першої інстанції
23.2.1 залишено апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду без змін;
23.2.2 змінено ухвалу суду у зв'язку з:
  1) правильним по суті вирішенням справи чи питання, але із помилковим застосуванням норм матеріального чи процесуального права;
  2) вирішення не всіх позовних вимог або питань;
23.2.3
скасовано ухвалу суду і постановлено нову ухвалу з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи;
23.2.4 скасовано ухвалу суду і:
23.2.4.1 залишено заяву без розгляду у зв'язку з ________________________________________________________
                                    
                                                                  указати, які саме підстави та статті КАС України
23.2.4.2 провадження у справі закрито у зв'язку з ________________________________________________________
                                                                                                         указати, які саме підстави та статті КАС України 
23.2.5 визнано ухвалу суду нечинною і закрито провадження у справі;
23.2.6 скасовано ухвалу суду і направлено справу на новий розгляд до суду першої інстанції у зв'язку з тим, що:
  
1) справу розглянуто і вирішено неповноважним складом суду;
  2) в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою;
  3) судове рішення ухвалено чи підписано не тим суддею, який розглянув справу.
24.
Постановлено окрему ухвалу суду апеляційної інстанції у зв'язку з ____________________________________
                                                            
                                                                                                 указати причини
24.1 надійшло повідомлення про вжиті заходи "___" ____________ ____ р. 
25. Судовий процес фіксувався технічними засобами так/ні

26. Дата прийняття секретаріатом апеляційного суду справи після її розгляду "___" ____________ ____ р. 
27. Дата надіслання справи до суду першої інстанції "___" ____________ ____ р.

 

28.Судові витрати 
(при апеляційному провадженні) 

сплачено добровільно 

присуджено до стягнення 

підлягає поверненню 

не сплачено внаслідок звільнення від сплати

28.1 судовий збір 

  

  

  

 

28.2 витрати (пов'язані з розглядом справи): 

  

 

          на правову допомогу 

  

  

  

 

          сторін, їх представників на  
          прибуття до суду 

  

  

  

 

          на проведення експертизи 

  

  

  

 

          на залучення свідків, спеціалістів,  
         перекладачів 

  

  

  

 

         на проведення огляду доказів 

  

  

  

 


29. ІНШІ ВІДМІТКИ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 

(додаток 25 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної судової адміністрації України від 11.05.2007 р. N 35)

Опрос