Идет загрузка документа (726 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Учетно-статистическая карточка на уголовное производство по пересмотру судебных решений апелляционной инстанцией

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.07.2012
Утратил силу

Обліково-статистична картка на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією

Єдиний унікальний номер

Номер провадження у суді

11-кп____________

Номер рядка у звіті

Номер провадження слідчого органу

Дата надходження


Суд, з якого надійшло кримінальне провадження

____________________________________________
  так      ні

Кримінальне провадження надіслано з порушенням строків

Суд першої інстанції, що ухвалив оскаржуване судове рішення

____________________________________________


Прізвище головуючого в суді першої інстанції     ______________ Число обвинувачених      _______________________

 

Категорія справи

ст. _____ КК України

 

Категорія справи за особою

ст. _____ КК України


Відомості стосовно обвинуваченого:

Прізвище ____________       Ім'я       _______________

 

По батькові         _______________

 

Дата народження  ______________   Вік   ________

 

 повнолітній      неповнолітній

Статті КК України, за якими пред'явлено обвинувачення

_____________________________________________


Судом першої інстанції застосовано запобіжний захід:

 не застосовано

 

 особисте зобов'язання

 

 особиста порука

 

 застава

 

 домашній арешт


 

 тримання під вартою у

______________________________________________________________


Судове провадження фіксувалося технічними засобами

 так

 ні

 

Судове провадження здійснювалось у режимі відеоконференції

 так

 ні

 

Призначене покарання згідно вироку суду першої інстанції:

 

Основне

____________

 

 

Додаткове

____________

 

 

Вирок не ухвалювався 


Статті КК України, за якими згідно рішення суду першої інстанції

 

особу засуджено         _____________________________________________________________________________

 

особу виправдано       _____________________________________________________________________________

 

щодо особи закрито кримінальне провадження     _______________________________________________________

 

щодо особи застосовано (відмовлено в застосуванні) примусові заходи медичного або виховного характеру
_______________________________________________________________________________________________

 

інше (вказати що саме)     __________________________________________________________________________


Злочин вчинено в складі:

Організованої групи 

Злочинної організації 

Апеляційну скаргу подано:

обвинуваченим, стосовно якого ухвалено обвинувальний вирок, його законним представником чи захисником - в частині, що стосується інтересів обвинуваченого

обвинуваченим, стосовно якого ухвалено виправдувальний вирок, його законним представником чи захисником - в частині мотивів і підстав виправдання

 обвинуваченим, його законним представником чи захисником

законним представником, захисником неповнолітнього чи самим неповнолітнім, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусового заходу виховного характеру, - в частині, що стосується інтересів неповнолітнього

законним представником та захисником особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру

 прокурором

потерпілим або його законним представником чи представником - у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції

цивільним позивачем, його представником або законним представником - у частині, що стосується вирішення цивільного позову

 цивільним відповідачем або його представником - у частині, що стосується вирішення цивільного позову

іншою особою _________________________________________________________________________________


Апеляційну скаргу подано на судове рішення від

____________:

 

 вирок суду

 

 

 обвинувальний

 ухвалений на підставі угоди

 

 ухвалений із застосуванням положень ст. 349 КПК

 

 ухвалений за результатами спрощеного провадження

 виправдовувальний

 

 ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру

 

 ухвалу про відмову у застосуванні примусових заходів медичного характеру

 

ухвалу про повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру

 

ухвалу про повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру

 

 ухвалу про закриття кримінального провадження

 

 ухвалу про повернення скарги

 

 ухвалу про відмову у відкритті провадження

 

 ухвалу про роз'яснення судового рішення

 

 ухвалу про відмову у роз'ясненні судового рішення

 

іншу ухвалу __________________________________________________________________________________


Провадження у суді апеляційної інстанції

Склад колегії суддів:

суддя-головуючий

____________

 

 

суддя-доповідач

____________

____________

 

судді

____________

____________

 

 

____________

____________


Прокурор          ____________

Відмовлено у відкритті апеляційного провадження ухвалою судді від

____________ у зв'язку із:

 поданням апеляційної скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку

 оскарженням судового рішення виключно з підстав, з яких воно не може бути оскарженим

іншими підставами     ____________________________________________________________________________


Залишено апеляційну скаргу без руху ухвалою судді від

____________

Повернуто апеляційну скаргу ухвалою судді від

____________ у зв'язку із:

 особа не усунула недоліки апеляційної скарги, яку залишено без руху, в установлений строк

 апеляційну скаргу подала особа, яка не має права подавати апеляційну скаргу

 апеляційна скарга не підлягає розгляду в цьому суді апеляційної інстанції

апеляційна скарга подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав для його поновлення

іншими підставами     ____________________________________________________________________________


Під час підготовки справи до апеляційного розгляду постановлено ухвалу судді про:

 зміну, скасування або обрання запобіжного заходу

з інших питань     ________________________________________________________________________________

Суддею постановлено ухвалу про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду від   _________________

Справу призначено до розгляду на     ____________

 

Розгляд кримінального провадження


Постановлено ухвалу суду про зупинення судового провадження від

____________ у зв'язку із:

 захворюванням обвинуваченого

 ухиленням обвинуваченого від суду

іншими підставами     ____________________________________________________________________________

Закрито апеляційне провадження у зв'язку з відмовою від апеляційної скарги ухвалою суду від                    ____________

Провадження розглянуто з винесенням остаточного рішення      ____________

 

 рішення ухвалено за результатами письмового провадження

 


Брали участь у розгляді провадження:

 обвинувачений

законний представник обвинуваченого

 

 потерпілий

 представник потерпілого

 

 заявник

 свідок (свідки)

 

 перекладач

 експерт

 

 спеціаліст

 інші особи

Кримінальне провадження розглянуто в строк          ____________ днів


Апеляційний розгляд здійснено з порушенням строків, визначених КПК України

 так       ні

Матеріали кримінального провадження після розгляду передано апарату суду

____________

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду першої інстанції:

Вирок залишено без змін


Вирок змінено:

 

з пом'якшенням призначеного покарання, якщо покарання за своєю суворістю не відповідає тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого

 

з зміною правової кваліфікації кримінального правопорушення і застосуванням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність про менш тяжке кримінальне правопорушення

 

 зменшено (збільшено) суми, що підлягають стягненню

 

інше   _______________________________________________________________________________________


Вирок скасовано:

 повністю

 частково

 у тому числі тільки у частині цивільного позову


Вирок скасовано з підстав:

 неповноти судового розгляду (ст. 410 КПК України)

 невідповідності висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження (ст. 411 КПК України)

 істотного порушення вимог кримінального процесуального закону (ст. 412 КПК України)

 

у тому числі у зв'язку з здійсненням судового провадження за відсутності захисника, якщо його участь є обов'язковою

 неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність (ст. 413 КПК України)

невідповідності призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого (ст. 414 КПК України)


Вирок скасовано із:

 

 призначенням нового судового розгляду у зв'язку з:

 ухваленням судового рішення незаконним складом суду

 здійсненням судового провадження за відсутності обвинуваченого, крім випадків, передбачених статтею 381 КПК України, або прокурора, крім випадків, коли його участь не є обов'язковою

 здійсненням судового провадження за відсутності захисника, якщо його участь є обов'язковою

здійсненням судового провадження за відсутності потерпілого, належним чином не повідомленого про дату, час і місце судового засідання

 порушенням правил підсудності

відсутністю у матеріалах провадження журналу судового засідання або технічного носія інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції

участю в ухваленні судового рішення судді, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які очевидно викликали сумнів у неупередженості судді, і визнанням заяви про його відвід судом апеляційної інстанції обґрунтованою

 ухваленням чи підписанням судового рішення не тим складом суду, який здійснював судовий розгляд

 

 закриттям кримінального провадження у зв'язку з:

невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати

 набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою

смертю підозрюваного, обвинуваченого, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого

існуванням вироку по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановленням ухвали суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню

відмовою потерпілого, а у випадках, передбачених КПК, його представника від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення

розглядом кримінального провадження стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу

 звільненням особи від кримінальної відповідальності

відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення, за винятком випадків, передбачених КПК

 

 ухваленням нового вироку у зв'язку з:

необхідністю застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення чи збільшення обсягу обвинувачення

 необхідністю застосування більш суворого покарання

 скасуванням необґрунтованого виправдувального вироку суду першої інстанції

 неправильним звільненням обвинуваченого від відбування покарання

 

Скасовано вирок, ухвалений на підставі угоди із направленням справи:

 до органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку

 до суду першої інстанції для проведення судового провадження у загальному порядку


За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу суду першої інстанції:

 Ухвалу залишено без змін

 Ухвалу змінено

 Ухвалу скасовано із:

 

 

 призначенням нового судового розгляду

 

 ухваленням судового рішення незаконним складом суду

 здійсненням судового провадження за відсутності обвинуваченого, крім випадків, передбачених статтею 381 КПК України, або прокурора, крім випадків, коли його участь не є обов'язковою

 здійсненням судового провадження за відсутності захисника, якщо його участь є обов'язковою

здійсненням судового провадження за відсутності потерпілого, належним чином не повідомленого про дату, час і місце судового засідання

 порушенням правил підсудності

відсутністю у матеріалах провадження журналу судового засідання або технічного носія інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції

участю в ухваленні судового рішення судді, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які очевидно викликали сумнів у неупередженості судді, і визнанням заяви про його відвід судом апеляційної інстанції обґрунтованою

 ухваленням чи підписанням судового рішення не тим складом суду, який здійснював судовий розгляд

 

 закриттям кримінального провадження

 

невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати

 набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою

смертю підозрюваного, обвинуваченого, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого

існуванням вироку по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановленням ухвали суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню

відмовою потерпілого, а у випадках, передбачених КПК, його представника від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення

розглядом кримінального провадження стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу

 звільненням особи від кримінальної відповідальності

відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення, за винятком випадків, передбачених КПК

 

 ухваленням нової ухвали, скасувавши ухвалу суду першої інстанції:       повністю       частково

 

Скасовано ухвалу про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру і постановлено нову ухвалу у зв'язку з:

необхідністю правової кваліфікації діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, як більш тяжкого

 застосуванням більш суворого виду примусових заходів медичного чи виховного характеру

скасуванням необґрунтованої ухвали суду про відмову в застосуванні примусових заходів медичного чи виховного характеру та закриття кримінального провадження щодо неосудного або неповнолітнього з тих мотивів, що вони не вчинили діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність


Статті КК України, за якими згідно рішення суду апеляційної інстанції:

 

особу засуджено   _______________________________________________________________________________

 

особу виправдано   ______________________________________________________________________________

 

щодо особи закрито кримінальне провадження   _______________________________________________________

 

щодо особи застосовано примусові заходи медичного або виховного характеру   _____________________________


Покарання, призначене судом апеляційної інстанції:

 

Основне   ___________________________________

Додаткове   ___________________________________

 

 Судом розглянуто питання про застосування до особи амністії

 

 Особу за рішенням суду апеляційної інстанції звільнено з-під варти

 

Особу засуджено та звільнено від відбування основного покарання з випробуванням на     ___________________


За результатом розгляду кримінального провадження заповнено відповідні розділи:

 картки обліку сум шкоди, завданої злочином

 картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальне провадження

Судове провадження у апеляційному суді фіксувалося технічними засобами

 так       ні

Судове провадження у апеляційному суді здійснювалось у режимі відеоконференції

 так       ні

Кримінальне провадження надіслано:

 

 в суд першої інстанції

____________

 

 в суд касаційної інстанції

____________

 


Провадження в суді касаційної інстанції

Касаційну скаргу подано:

 засудженим, його законним представником чи захисником

 виправданим, його законним представником чи захисником

 підозрюваним, обвинуваченим, його законним представником чи захисником

законним представником, захисником неповнолітнього чи самим неповнолітнім, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного характеру

законним представником чи захисником особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру

 прокурором

 потерпілим або його законним представником чи представником

 цивільним позивачем, його представником або законним представником

 цивільним відповідачем або його представником

Справу розглянуто судом касаційної інстанції з винесенням остаточного рішення

____________

Судове рішення за наслідками розгляду касаційної скарги:

 залишено без зміни, а касаційна скарга - без задоволення

 змінено

 скасовано із призначенням нового розгляду у суді першої інстанції

 скасовано із призначенням нового розгляду у суді апеляційної інстанції

 скасовано із закриттям кримінального провадження


Примітки


 

 

 

 

(додаток 11 у редакції наказів Державної
 судової адміністрації України від 11.05.2007 р. N 35
,
 від 25.09.2012 р. N 110)

Опрос