Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая форма договора об осуществлении нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутриобластных маршрутах протяженностью свыше 50 км и межобластных маршрутах

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.07.2012
Утратил силу

Типова форма договору
про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах

_________________________
               (місце укладення)

 

________________
(дата)

______________________________________________________________________________________
                                              (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) автомобільного перевізника)
(далі - Перевізник) в особі _______________________________________________________________,
                                                                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________________________
                                                                                                                   (назва документа)
______________________________________________________________________________________,
з однієї сторони, та _____________________________________________________________________
                                                                              (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) замовника послуги)
______________________________________________________________________________________
(далі - Замовник) в особі ________________________________________________________________,
                                                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________________________
                                                                                                                         (назва документа)
______________________________________________________________________________________
з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке:

I. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Перевізник зобов'язується за плату здійснити перевезення організованої Замовником групи пасажирів у кількості _______ осіб та їх багажу, список яких наведено в Інформаційному листі щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів N _______________ (додаток до цього Договору) (далі - Інформаційний лист), який є невід'ємною частиною цього Договору, а Замовник зобов'язується сплатити за таке перевезення Перевізникові встановлену цим Договором плату у розмірі
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                  (цифрами та словами)

1.2. Мета поїздки ______________________________________________________________________.

II. Умови перевезення

2.1. Перевізник зобов'язується надати в необхідній кількості технічно справні автобуси, призначені їх виробником для перевезення пасажирів та їх багажу, сертифіковані відповідного типу, що відповідають параметрам комфортності для експлуатації на зазначеному в цьому Договорі маршруті.

Список автомобільних транспортних засобів:

1. Марка і модель ______________________________________________________________________, реєстраційний номер ____________________________, рік виготовлення _______________________;

2. Марка і модель ______________________________________________________________________, реєстраційний номер ____________________________, рік виготовлення _______________________.

2.2. Для виконання цього Договору Перевізник забезпечує виконання перевезень водіями відповідної кваліфікації, у разі перевезення організованих груп дітей - водіями, які мають стаж керування автомобільним транспортним засобом не менш як п'ять років.

У разі перевезення за маршрутом протяжністю понад 500 км або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та протяжністю понад 250 км, Перевізник зобов'язується направити у рейс двох водіїв на кожний автобус.

Водії:

1. _____________________________________;
                          (прізвище, ім'я та по батькові)

3. ________________________________________;
                              (прізвище, ім'я та по батькові)

2. _____________________________________;
                          (прізвище, ім'я та по батькові)

4. ________________________________________;
                              (прізвище, ім'я та по батькові)

2.3. Маршрут руху:

початковий пункт маршруту _____________________________________________________________;
                                                                                                                   (адреса)
кінцевий пункт маршруту _______________________________________________________________;
                                                                                                                   (адреса)
проміжні зупинки ______________________________________________________________________;
                                                                                                                   (адреса)
______________________________________________________________________________________;
                                                                                                                   (адреса)
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                                   (адреса)

2.4. Розклад руху:

відправлення автобуса з початкового пункту маршруту

о _____ год. _____ хв. "___" ____________ 20__ року;

прибуття до проміжних зупинок

_____________________________________________
                                                     (адреса)

о _____ год. _____ хв.;

_____________________________________________
                                                     (адреса)

о _____ год. _____ хв.;

_____________________________________________
                                                     (адреса)

о _____ год. _____ хв.;

відправлення з проміжних зупинок

 

_____________________________________________
                                                     (адреса)

о _____ год. _____ хв.;

_____________________________________________
                                                     (адреса)

о _____ год. _____ хв.;

_____________________________________________
                                                     (адреса)

о _____ год. _____ хв.;

прибуття в кінцевий пункт маршруту

о _____ год. _____ хв. "___" ____________ 20__ року.

III. Права та обов'язки Сторін

3.1. Замовник або уповноважена ним особа:

ознайомлює пасажирів з умовами надання послуг з перевезення, завчасно повідомляє їх про час і місце подачі автобуса;

допускає до перевезення пасажирів, зазначених в Інформаційному листі;

інструктує пасажирів з питань безпеки руху, правил поведінки і техніки безпеки.

3.2. При нерегулярних перевезеннях організованої групи дітей Замовник:

повідомляє не пізніше ніж за сім робочих днів Перевізника про здійснення перевезення організованої групи дітей;

до початку поїздки складає у трьох примірниках список групи дітей;

допускає до поїздки дітей, які зазначені у списках і не мають протипоказань для далеких поїздок за станом здоров'я, що підтверджується відповідною довідкою лікаря;

призначає для кожної групи з десяти дітей керівника, відповідального за супроводження їх під час поїздки, а для групи з 30-ти і більше дітей - медичного працівника та проводить інструктаж з правил поведінки і техніки безпеки;

забезпечує дітей питною водою та засобами медичної допомоги, а керівника групи - телефонним зв'язком і списком телефонних номерів служб екстреного виклику.

3.3. Перевізник:

готує Інформаційний лист (на кожний автобус);

перед початком виконання перевезень пасажирів завчасно подає факсограмою, на електронну адресу або нарочно копію Інформаційного листа за формою, наведеною в додатку до Типової форми договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 20 червня 2012 року N 331, відповідному територіальному органу Державної служби України з безпеки на транспорті за місцем проведення державної реєстрації Перевізника та отримує реєстраційний номер Інформаційного листа, який проставляється в Інформаційному листі;

забезпечує своєчасну подачу автобуса в обумовлені дату, час і місце згідно із замовленням;

забезпечує в установленому законодавством порядку обов'язкове особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті;

забезпечує належний технічний, санітарний стан автобуса та розміщення в автобусі відповідної інформації (передній трафарет автобуса з написом червоною фарбою "Нерегулярні перевезення", у салоні автобуса - інформації про Перевізника та страховика із зазначенням найменування, місцезнаходження, номера телефону, страхової суми);

забезпечує перевезення пасажирів у нічний час автобусом(ами), обладнаним(и) контрольним(и) пристроєм(ями) обліку тривалості робочого часу та періоду відпочинку (тахографом(ами));

здійснює перевезення організованої групи дітей тільки у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов;

не пізніше ніж за три робочих дні до запланованого перевезення організованої групи дітей повідомляє територіальному підрозділу Державтоінспекції про дату здійснення такого перевезення, подає йому на узгодження та Замовнику на затвердження схему маршруту та розклад руху автобусів;

забезпечує проведення передрейсового і післярейсового медичних оглядів водіїв автобусів;

проводить передрейсовий інструктаж водія(їв) щодо погодних умов на маршруті прямування;

забезпечує дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт та захист прав споживачів;

вживає заходів до забезпечення безпечної, зручної поїздки пасажирів і зберігання та/або доставки багажу згідно з цим Договором;

компенсує шкоду, заподіяну здоров'ю та майну пасажирів;

організовує проїзд пасажирів до місця призначення за маршрутом без додаткових фінансових витрат пасажирів, насамперед осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, вагітних жінок, пасажирів з дітьми дошкільного віку, у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу чи настання надзвичайної або невідворотної за даних умов події;

контролює дотримання водієм(ями) Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року N 176 (із змінами), та цього Договору;

забезпечує укладення цього Договору з дотриманням вимог Типової форми договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 20 червня 2012 року N 331.

3.4. Перевізник має право:

скасувати рейси автобусів у разі виникнення обставин, які він не міг передбачити і виникненню яких не міг запобігти, з поверненням Замовнику коштів, сплачених ним за перевезення;

обмежити або припинити перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;

припинити рух автомобільних транспортних засобів у разі виникнення загрози життю та здоров'ю пасажирів;

вимагати від Замовника виконання умов цього Договору.

IV. Порядок проведення розрахунків

4.1. Розрахунки Замовника з Перевізником за перевезення організованої групи пасажирів та їх багажу здійснюються відповідно до вимог цивільного законодавства України шляхом перерахування грошових коштів Замовником на
______________________________________________________________________________________
                                                          (номер поточного рахунку Перевізника, найменування банку)

4.2. Розмір плати за цим Договором визначається шляхом погодження Сторонами калькуляції, що є невід'ємною частиною цього Договору.

4.3. Загальна сума вартості послуги з перевезення становить
__________________________________________________________________________________ грн.
                                                                                             (цифрами та словами)

V. Відповідальність Сторін

5.1. У випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законом.

5.2. У разі невиконання однією із Сторін своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавством України, на вимогу однієї із Сторін цей Договір може бути розірвано за згодою Сторін, а також за рішенням суду.

5.3. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок непереборної сили або інших обставин, що не залежали від неї.

5.4. У разі затримки у відправленні автобуса або ненадання автобуса для перевезення Перевізник сплачує Замовникові неустойку у розмірі
_____________________________________________________________________________________.

5.5. За шкоду, заподіяну життю і здоров'ю пасажирів, а також за знищення, втрату чи пошкодження багажу Перевізник несе відповідальність згідно із законом.

5.6. Цей Договір може бути розірвано за згодою Сторін.

VI. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до прибуття автобуса до місця призначення згідно із замовленням, а саме
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                          (час, дата)

6.2. Умови цього Договору чинні протягом усього строку його дії.

6.3. Цей Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий - у Перевізника.

VII. Місцезнаходження та реквізити Сторін:

Перевізник:

Замовник:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
                         (підпис, ініціали, прізвище)

                    М. П.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
                        (підпис, ініціали, прізвище)

                       М. П. (за наявності)

 

Директор Департаменту
автомобільного транспорту

Д. В. Петухов

(Типова форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278)

 

Інформаційний лист
щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів
N _______________

1. Перевізник _________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування / прізвище, ім'я та по батькові)

2. Замовник __________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування / прізвище, ім'я та по батькові)

3. Мета поїздки: _______________________________________________________________________

4. Тип перевезення (необхідне підкреслити):

перевезення, в яких один і той самий автобус (крім заміни технічно несправного) використовується для перевезення однієї й тої самої організованої групи пасажирів протягом поїздки і доставки її назад до початкового пункту відправлення;

перевезення туди з пасажирами, звідти без пасажирів;

поїздка туди без пасажирів, звідти з пасажирами;

перевезення організованої групи дітей.

5. Перевезення пасажирів здійснюється автобусом:
марка і модель ________________________________________________________________________,
реєстраційний номер ______________________________, рік виготовлення ____________________.

6. Кількість водіїв __________.

Водії:

1. ________________________________
                      (прізвище, ім'я, по батькові)

2. _____________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)

7. Виконання перевезень розпочинається з ______ год. ______ хв. ___ ____________ 20__ року і завершується о ______ год. ______ хв. ___ ____________ 20__ року.

8. Початковий пункт маршруту __________________________________________________________.
                                                                                                                                       (адреса)

9. Кінцевий пункт маршруту ____________________________________________________________.
                                                                                                                                       (адреса)

10. Перевозиться організована група пасажирів у кількості ________________________________ осіб:

1.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

27.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

53.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

2.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

28.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

54.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

3.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

29.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

55.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

4.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

30.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

56.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

5.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

31.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

57.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

6.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

32.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

58.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

7.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

33.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

59.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

8.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

34.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

60.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

9.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

35.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

61.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

10.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

36.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

62.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

11.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

37.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

63.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

12.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

38.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

64.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

13.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

39.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

65.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

14.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

40.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

66.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

15.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

41.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

67.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

16.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

42.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

68.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

17.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

43.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

69.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

18.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

44.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

70.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

19.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

45.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

71.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

20.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

46.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

72.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

21.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

47.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

73.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

22.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

48.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

74.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

23.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

49.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

75.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

24.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

50.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

76.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

25.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

51.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

77.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

26.

_______________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

52.

_____________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

78.

_____________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)
 

                            Перевізник

______________________________________
                                           (підпис)

                                 М. П.

______________________________________
                                (ініціали, прізвище)

                                Замовник

_________________________________________
                                              (підпис)

                         М. П. (за наявності)

_________________________________________
                                   (ініціали, прізвище)

Опрос