Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма для представления запроса на получение публичной информации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.07.2012

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації

Державна пробірна служба України

Запитувач

___________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
___________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
___________________________________________________________________
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
___________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати ______________________________________________________________________________________
                                           (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

______________________________________________________________
                              (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_____________________________________________________________;
                                                      будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

_____________________________________________________________;

факсом

_____________________________________________________________;

телефоном

______________________________________________________________

_________
      (дата)

 

_____________
      (підпис)

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державної пробірної служби України, розміщується на веб-сайті www.assay.gov.ua.

2. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 04107, м. Київ, вул. О. Шмідта, 26;

на електронну адресу: office@assay.gov.ua;

факсом (044) 486 38 11;

телефоном (044) 239 97 00.

3. Запит може бути поданий особисто відповідальній особі, яка організовує в установленому порядку доступ до отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна пробірна служба України, за адресою: 04107, м. Київ, вул. Отто Шмідта, 26.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит надається протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це повідомляється протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

Державна пробірна служба України не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме:

не зазначені прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

відсутній загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

відсутні підпис і дата у разі подання письмового запиту.

Опрос