Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое мировое соглашение о прекращении производства по делу о нарушении таможенных правил путем компромисса

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.07.2012

ТИПОВА МИРОВА УГОДА
про припинення провадження в справі про порушення митних правил від __________ N _______________________ шляхом компромісу

місце укладання

"___" ____________ 20__ року


Ми, особа, яка вчинила порушення митних правил, ________________________________________
____________________________________________________________________________________
           (громадянство, прізвище, ім'я, по батькові, день, місяць, рік народження, місце роботи, посада або рід занять,
                                                          місце проживання, дані про документ, що засвідчує особу)
(далі - Особа), з однієї сторони, та ________________________________________________ в особі
                                                                                                               (найменування митного органу)
____________________________________________________________________________________
                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи митного органу, що укладає мирову угоду)
____________________________________________________________________________________,
який(а) діє на підставі*________________________________________________________________
                                                                (положення про митний орган, розподіл обов'язків, пункт посадової інструкції,
                                                                              яким уповноважено посадову особу на підписання мирової угоди)
(далі - Митниця), з другої сторони, на підставі пункту 6 частини п'ятої статті 238, статей 242, 521 Митного кодексу України домовились про укладення мирової угоди про припинення провадження у справі про порушення митних правил від "___" ____________ 20__ року N ___________________ на таких умовах:

1. Особа визнає факт вчинення нею порушення митних правил, передбаченого _________________
                                                                                                                                                                                              (частина, стаття)
Митного кодексу України.

2. Особа зобов'язується до "___" ____________ 20__ року:

2.1. Унести до державного бюджету на рахунок* __________________________________ кошти у
                                                                                                                                                (реквізити рахунка)
розмірі* ____________________________________ грн, що дорівнює сумі штрафу, передбаченого
                                           (сума вказується словами)
санкцією _____________ Митного кодексу України;
                      (частина, стаття)

2.2. Відшкодувати витрати за зберігання товарів, транспортних засобів у разі видачі їх зі складу митного органу на рахунок* ___________________________________________________________
                                                                                                                          (реквізити рахунка)
у розмірі ________________________________________________________________________ грн;
                                                                                                    (сума вказується словами)

2.3. Задекларувати в порядку, передбаченому законодавством, в митний режим*:
____________________________________________________________________________________
                                               (відмови на користь держави/знищення або руйнування: товар (товари))

2.4. Задекларувати в порядку, передбаченому законодавством, в митний режим*:
____________________________________________________________________________________
                  (відмови на користь держави/знищення або руйнування: товар (товари) із спеціально виготовленими
                                                                                       сховищами (тайниками))

2.5. Задекларувати в порядку, передбаченому законодавством, в митний режим*:
____________________________________________________________________________________
       (відмови на користь держави/знищення та руйнування: транспортний засіб (засоби), що використовувався(лися)
                                            для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил)

3. Особа заявляє, що вона є* ___________________________________________________________,
                                                                                                (власник (уповноважена на розпорядження) товару (товарів),
                                                                                                                              транспортного засобу (засобів))
що підтверджується* _________________________________________________________________
                                                                                                   (назва та реквізити документа (документів))

4. Особа заявляє, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб на товар (товари), транспортний засіб (засоби), які задекларовані в режим відмови на користь держави/знищення або руйнування.

5. Митниця у разі виконання особою умов мирової угоди зобов'язується припинити провадження в справі про порушення митних правил від "___" ____________ 20__ року N ___________________ та
здійснити митне оформлення задекларованих Особою товарів відповідно до зазначеного митного режиму.

6. Після завершення дії цієї мирової угоди Митницею складається Акт про виконання мирової угоди (додаток 1) або про невиконання мирової угоди (додаток 2), який є невід'ємною її частиною.

7. Копія відповідного Акта надсилається Митницею Особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом одного робочого дня, що настає за днем складання Акта.

8. Мирова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

9. Ця мирова угода набирає чинності з моменту її підписання.

10. Сторони підтверджують, що вищевикладені умови мирової угоди та наслідки її укладання, передбачені статтею 521 Митного кодексу України, їм роз'яснені і зрозумілі.

Мирову угоду складено за участю перекладача* __________________________________________
                                                                                                                                     (посада, місце роботи, прізвище, ім'я,
___________________________________________________________________________________
                                по батькові, дані про документ, що засвідчує особу перекладача, якщо його залучено)

Передбачені статтею 503 Митного кодексу України обов'язки перекладача (точно й у повному обсязі здійснювати доручений переклад) мені роз'яснено.

Підпис перекладача ________________________________

Особа*
_______________________________________
"___" ____________ 20__ року ____________
                                                                                (підпис)

Від Митниці*
_______________________________________
"___" ____________ 20__ року ____________
                                                                                (підпис)


____________
* Кількість рядків визначається обсягом тексту.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

АКТ
про виконання мирової угоди від ____________ N __

У процесі виконання мирової угоди від "___" ____________ 20__ року N ________, укладеної між особою, яка вчинила порушення митних правил, ______________________________ (далі - Особа),
                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
та ________________________________________________, встановлено, що Особою:
                                        (найменування митного органу)

кошти у розмірі ______________________________ грн, що дорівнює сумі штрафу, передбаченого
                                                                     (словами)
санкцією _______________________________ Митного кодексу України, до державного бюджету
                                               (частина, стаття)
на рахунок*__________________________________________________________________ внесено;
                                                                                                   (реквізити рахунка)
____________________________________________________________________________________*
         (товар (товари); товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками); транспортний засіб (засоби), що
                         використовувався(лися) для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил)
у митний режим _____________________________________________________________________
                                                                                (відмови на користь держави/знищення або руйнування)
задекларовано.

Додатки:* __________________________________________________________________________;
                                    (копія(ї) документа(ів), який(і) підтверджує(ють) сплату суми, що дорівнює розміру штрафу)
___________________________________________________________________________________
                                                                          (копія(ї) митної декларації (декларацій))

"___" ____________ 20    року

____________
(підпис)

__________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи митного органу)

"___" ____________ 20    року

____________
(підпис)

__________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи митного органу)

"___" ____________ 20    року

____________
(підпис)

__________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи митного органу)


____________
* Кількість рядків визначається обсягом тексту.

 

АКТ
про невиконання мирової угоди від ____________ N __

У процесі виконання мирової угоди від "___" ____________ 20__ року N ________, укладеної між особою, яка вчинила порушення митних правил, _____________________________ (далі - Особа),
                                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
та _________________________________________________________, встановлено, що Особою:
                                                     (найменування митного органу)
кошти у розмірі _____________________________ грн, що дорівнює сумі штрафу, передбаченого
                                                                 (словами)
санкцією _______________________________ Митного кодексу України, до державного бюджету
                                              (частина, стаття)
на рахунок* _______________________________________________________________ не внесено;
                                                                                              (реквізити рахунка)
____________________________________________________________________________________*
             (товар (товари); товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками); транспортний засіб (засоби),
                      що використовувався(лися) для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил)
у митний режим _____________________________________________________________________
                                                                            (відмови на користь держави/знищення або руйнування)
не задекларовано.

"___" ____________ 20    року

____________
(підпис)

__________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи митного органу)

"___" ____________ 20    року

____________
(підпис)

__________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи митного органу)

"___" ____________ 20    року

____________
(підпис)

__________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи митного органу)


____________
* Кількість рядків визначається обсягом тексту.

Опрос