Идет загрузка документа (114 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение об отборе образцов продукции [относительно рыночного надзора]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.07.2012

РІШЕННЯ
про відбір зразків продукції

від "___" ____________ 20__ року N ____

______________________________________________________________________________________
                       (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Відповідно до Законів України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про загальну безпечність нехарчової продукції" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" у юридичної особи / фізичної особи - підприємця з "___" ____________ 20__ року проводиться перевірка характеристик продукції (Акт перевірки характеристик продукції від ___ ___ 20__ року N ____ / Акт перевірки стану виконання суб'єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від ___ ___ 20__ року N ____).

Перевіркою встановлено, що продукція, яка перевіряється, вважається небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам.

Для проведення експертизи (випробування) продукції прийнято рішення про необхідність відбору наведених у таблиці зразків продукції.

Таблиця

N
з/п

Найменування відібраної продукції (торгова марка, артикул/модель)

Кількість зразків, необхідних для випробувань

Місце проведення експертизи (випробування)

1

2

3

4

 

 

 

 

_______________________
       (керівник або заступник
              керівника органу
 державного ринкового нагляду)

____________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примітка. Відповідно до частини шостої статті 27 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" надання на ринку продукції, зразки якої відібрано для проведення експертизи (випробування), за рішенням органу державного ринкового нагляду тимчасово забороняється на строк проведення такої експертизи (випробування). Зазначене рішення діє до прийняття органом державного ринкового нагляду за результатами експертизи (випробування) рішення про скасування рішення про тимчасову заборону надання на ринку такої продукції або прийняття рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" порядок відбору зразків продукції роз'яснено посадовою особою органу державного ринкового нагляду

______________
          (підпис)

 

___________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи
органу державного ринкового нагляду)

керівнику або уповноваженому представнику суб'єкта господарювання, продукція якого перевіряється

______________
          (підпис)

 

___________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові керівника або
уповноваженого представника суб'єкта господарювання)

Опрос