Идет загрузка документа (114 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки состояния исполнения субъектом хозяйствования решений о принятии ограничительных (корректировочных) мер [относительно рыночного надзора]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.07.2012

Форма N 3

  

______________________________________________________________________________________
                               (найменування органу державного ринкового нагляду, місцезнаходження, телефон, факс)
______________________________________________________________________________________

АКТ
перевірки стану виконання суб'єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

від "___" ____________ 20__ року N ____

Місце розміщення продукції: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                        (адреса, найменування об'єкта розміщення продукції (магазин, ринок тощо))
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або
______________________________________________________________________________________
                            прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, його місце проживання, телефон)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті):
______________________________________________________________________________________

Мною (нами), __________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище(а), ім'я (імена), по батькові
______________________________________________________________________________________
                                                    посадової(их) особи (осіб) органу державного ринкового нагляду)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

Підстави для здійснення заходу

Наказ від ___ ___ 20__ року N ______

Направлення від ___ ___ 20__ року N ______

відповідно до частини одинадцятої статті 23 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" роз'яснено керівнику або уповноваженому представнику суб'єкта господарювання порядок оскарження рішень, приписів, дій та бездіяльності органів ринкового нагляду та їх посадових осіб

________________
             (підпис)

____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника або
уповноваженого представника суб'єкта господарювання)

та відповідно до статті 34 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" проведено позапланову виїзну перевірку стану виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів у присутності керівника або уповноваженого представника суб'єкта господарювання
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                     (прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженого представника суб'єкта господарювання)

Дані щодо попередньої перевірки

Ким була проведена перевірка: ___________________________________________________________
                                                                                                     (найменування органу державного ринкового нагляду)

Акт від ___ ___ 20__ року N ______

Рішення від ___ ___ 20__ року N ______

Початок заходу

Завершення заходу

__________________
(число, місяць, рік)

__________________
(число, місяць, рік)

I. Стан виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

Ступінь виконання (повне/часткове/не виконане)

Результативність виконання (результативне/не може бути визнане результативним)

Детальний опис стану виконання*

 

 

 

____________
* Графа заповнюється лише у разі невиконання, часткового виконання або якщо виконання не може бути визнане результативним.

II. Зауваження суб'єкта господарювання щодо проведеної перевірки та складеного акта

Зміст зауважень

 

До акта додаються:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Цей акт складено на ___ аркушах у двох примірниках посадовою(ими) особою(ами):

________________
             (підпис)

 

_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
             (підпис)

 

_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи, що брали участь у перевірці:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

З актом ознайомлений і один примірник отримав

________________
             (підпис)

__________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника або
уповноваженого представника суб'єкта господарювання)

Позначка про надсилання акта суб'єкту господарювання поштою (в разі необхідності).

Акт відправлено через поштове відділення N ___

______________
(дата)

_______________________.
(підпис посадової особи)

Відмітка про відмову керівника та/або уповноваженого представника суб'єкта господарювання підписати цей акт та/або заповнити розділ II.

Опрос