Идет загрузка документа (114 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения требований относительно представления продукции по месту проведения ярмарки, выставки, показа или демонстрации другим способом продукции, не соответствующей установленным требованиям [относительно рыночного надзора]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.07.2012

АКТ
перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам

від "___" ____________ 20__ року N ____

Місце представлення продукції: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                   (адреса, найменування об'єкта представлення продукції (виставка, ярмарок тощо))
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
        (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), яка представляє продукцію, її місцезнаходження або
______________________________________________________________________________________
                             прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, його місце проживання, телефон)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті):
______________________________________________________________________________________

Мною (нами), __________________________________________________________________________
                                                                          (прізвище(а), ім'я (імена), по батькові
______________________________________________________________________________________
                                                 посадової(их) особи (осіб) органу державного ринкового нагляду)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

Підстави для здійснення заходу

Тип здійснюваного заходу

Наказ від ___ ___ 20__ року N ____

Направлення від ___ ___ 20___ року N ____

Плановий виїзний

відповідно до частини одинадцятої статті 23 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" роз'яснено особі, яка представляє продукцію, порядок оскарження рішень, приписів, дій та бездіяльності органів державного ринкового нагляду та їх посадових осіб

_________________
               (підпис)

 

______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка представляє продукцію)

та відповідно до пункту 5 частини першої статті 11 та статті 26 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" проведено перевірку додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, з метою забезпечення додержання вимог щодо представлення продукції, а також запобігання загрозі суспільним інтересам у присутності особи, яка представляє продукцію,
______________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Предмет перевірки: _____________________________________________________________________
                                                                                                            (найменування виду продукції)

N
з/п

Найменування продукції

Торгова марка

Артикул (модель)

Нормативно-правовий акт, яким регламентовані вимоги щодо представлення продукції

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Початок заходу

Завершення заходу

__________________
(число, місяць, рік)

_________________
(число, місяць, рік)

I. Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

N
з/п

Детальний опис виявленого порушення

Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушені

1

2

3

 

 

 

 

 

 

II. Зауваження особи, яка представляє продукцію, щодо проведеної перевірки та складеного акта

N
з/п

Зміст зауважень

 

 

До акта додаються:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Цей акт складено на ___ аркушах у двох примірниках посадовою(ими) особою(ами):

________________
             (підпис)

 

_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
             (підпис)

 

_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи, що брали участь у перевірці:

____________________
                  (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                  (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

З актом ознайомлений і один примірник отримав:

________________
              (підпис)

__________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка
 представляє продукцію)

Позначка про надсилання акта суб'єкту господарювання поштою (в разі необхідності).

Акт відправлено через поштове відділення N ___

______________
(дата)

_______________________.
                (підпис посадової
                          особи)

Відмітка про відмову особи, яка представляє продукцію, підписати цей акт та/або заповнити розділ II.

Опрос