Идет загрузка документа (114 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки характеристик продукции [относительно рыночного надзора]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.07.2012

АКТ
перевірки характеристик продукції

від "___" ____________ 20__ року N ___

Місце розміщення продукції: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                           (адреса, найменування об'єкта розміщення продукції (магазин, ринок тощо))
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                (найменування юридичної особи (підрозділу), її місцезнаходження або
______________________________________________________________________________________
                             прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, його місце проживання, телефон)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті): _____________________________________

Мною (нами), __________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище(а), ім'я (імена), по батькові
______________________________________________________________________________________
                                                    посадової(их) особи (осіб) органу державного ринкового нагляду)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

Підстави для здійснення заходу

Тип здійснюваного заходу

Наказ від ___ ___ 20__ року N ____

Направлення від ___ ___ 20__ року N ____

Згода _______________________________________
                              (найменування органу державного
____________________________________________
                                          ринкового нагляду)
від ___ ___ 20__ року N ____

Плановий _____________________________
                                      (виїзний/невиїзний)

Позаплановий _________________________
                                            (виїзний/невиїзний)

відповідно до частини одинадцятої статті 23 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" роз'яснено керівнику або уповноваженому представнику суб'єкта господарювання, продукція якого перевіряється, порядок оскарження рішень, приписів, дій та бездіяльності органів ринкового нагляду та їх посадових осіб

______________
          (підпис)

 

___________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника або
уповноваженого представника суб'єкта господарювання)

та відповідно до пункту 4 частини першої статті 11 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та статті 11 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" проведено перевірку характеристик продукції у присутності керівника або уповноваженого представника суб'єкта господарювання.

Предмет перевірки: ____________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування виду продукції)

N
з/п

Найменування продукції

Торгова марка

Артикул (модель)

Нормативно-правовий акт чи нормативний документ, на відповідність вимогам якого перевіряється продукція

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Початок заходу

Завершення заходу

__________________
(число, місяць, рік)

__________________
(число, місяць, рік)

I. Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

N
з/п

Детальний опис виявленого порушення

Посилання на нормативно-правовий акт чи нормативний документ, вимоги якого порушені

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Примітка. У разі виявлення порушення вимог нормативно-правових актів чи нормативних документів до акта додаються копії товарно-супровідної та технічної документації на таку продукцію.

II. Зауваження суб'єкта господарювання щодо проведеної перевірки та складеного акта

Зміст зауважень

 

До акта додаються:

1. Сценарний план імовірності виникнення ризику, що може становити продукція*.

2. Копії товарно-супровідної та технічної документації на продукцію на ___ арк.*.

3. Інші документи ____________________________________________________________________*.

____________
* У разі необхідності або виявлення порушення вимог нормативно-правових актів чи нормативних документів.

Цей акт складено на ___ аркушах у двох примірниках посадовою(ими) особою(ами):

________________
             (підпис)

 

_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
             (підпис)

 

_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи, що брали участь у перевірці:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

З актом ознайомлений і один примірник отримав

________________
             (підпис)

__________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника або
уповноваженого представника суб'єкта господарювання)

Позначка про надсилання акта суб'єкту господарювання поштою (в разі необхідності).

Акт відправлено через поштове відділення N ___

______________
(дата)

______________________.
        (підпис посадової особи)

Відмітка про відмову керівника та/або уповноваженого представника суб'єкта господарювання підписати цей акт та/або заповнити розділ II.

Опрос