Идет загрузка документа (1037 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Информация о результатах отбора и зачисления на обучение в вуз МВД (образовательно-квалификационный уровень бакалавр, государственный заказ)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.07.2012
Утратил силу

ІНФОРМАЦІЯ
про результати відбору та зарахування на навчання до ВНЗ МВС (ОКР бакалавр, державне замовлення)

Найменування комплектуючого органу

заочна форма навчання

денна форма навчання

на базі повної загальної середньої освіти

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

з числа працівників міліції

відібра-
но для участі у конкурсі (за даними комплек-
туючих органів)

на-
дійшло навчаль-
них справ

відмов-
лено в участі у кон-
курсі

не прибуло на реєст-
рацію

не з'яви-
лося на вступні екза-
мени або відмо-
вилося від участі у конкурсі

на вступ-
них екза-
менах набрало менше встанов-
леної кіль-
кості балів

інші обста-
вини, внас-
лідок яких не відбу-
лося зараху-
вання*

зарахо-
вано на нав-
чання

відібрано для участі у конкурсі (за даними комплек-
туючих органів)

на-
дійшло навчаль-
них справ

відмов-
лено в участі у кон-
курсі

не прибуло на реєст-
рацію

не з'яви-
лося на екза-
мени або відмо-
вилося від участі у конкурсі

отри-
мало незадо-
вільні оцінки

інші обста-
вини, внас-
лідок яких не відбу-
лося зараху-
вання*

зарахо-
вано на нав-
чання

відібра-
но для участі у кон-
курсі (за даними комплек-
туючих органів)

на-
дійшло особо-
вих справ

відмов-
лено в участі у кон-
курсі

не прибуло на реєст-
рацію

не з'яви-
лося на вступні екзамени або відмо-
вилося від участі у кон-
курсі

на вступних екзаменах набрало менше встановленої кількості балів

інші обста-
вини, внас-
лідок яких не відбу-
лося зараху-
вання*

зарахо-
вано на нав-
чання

з укра-
їнської мови та літера-
тури

з 2-го пред-
мету (назва)

з 3-го пред-
мету (назва)

з 4-го пред-
мету (назва)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Всього:

Х

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькій обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЗ МВС

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МВС України

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
У графах 8, 16, 27 довідково вказуються які саме обставини

Опрос