Идет загрузка документа (158 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о нарушении таможенных правил

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.07.2012

ПРОТОКОЛ
про порушення митних правил N ____/_______/____

"___" ____________ 20__ р.

___________________________
(місце складення протоколу)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                           (посада, орган доходів і зборів, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)
у присутності/відсутності (непотрібне закреслити)
особи, що притягується до відповідальності, ____________________________________________
                                                                                                                                  (необхідні для розгляду справи

_____________________________________________________________________________________
                                                                           відомості про особу, що притягується до відповідальності,
_____________________________________________________________________________________
                                                                     якщо її встановлено: громадянство, прізвище, ім'я та по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                            день, місяць і рік народження, місце народження, місце роботи, посада
_____________________________________________________________________________________,
                                                           або рід занять, місце проживання, дані про документ, що засвідчує особу)

свідків:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвища, місце проживання свідків, якщо вони є)
2. ___________________________________________________________________________________,

понятих:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                              (прізвища, місце проживання понятих, якщо вони брали участь)
2. ___________________________________________________________________________________,

керуючись вимогами статей 490, 494, 508 Митного кодексу України, склав цей протокол про порушення митних правил.

Протокол складено за участю перекладача ________________________________________________
                                                                                                                                        (посада, місце роботи, прізвище,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                          ім'я та по батькові, якщо перекладач брав участь)

Передбачені статтею 503 Митного кодексу України обов'язки перекладача (точно і у повному обсязі здійснювати доручений переклад) мені роз'яснено.

Підпис перекладача _________________________________

Протокол складено за участю захисника ___________________________
_____________________________________________________________________________________
             (посада, місце роботи, реквізити документів згідно з частиною другою статті 500 Митного кодексу України,
            що підтверджують право на захист особи, що притягається до відповідальності, прізвище, ім'я та по батькові,
                                                                                                якщо захисник брав участь)

Передбачені частиною шостою статті 500 Митного кодексу України права захисника (під час участі у справі користуватися усіма правами, зазначеними у статті 498 Митного кодексу України) мені роз'яснено.

Підпис захисника _________________________________

Передбачені частиною четвертою статті 494, статтею 498 Митного кодексу України права особи, що притягується до відповідальності за порушення митних правил (дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу; письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу; ознайомитися під час розгляду справи про порушення митних правил у органі доходів і зборів або суді з матеріалами справи, зробити з них витяги, одержати копії рішень, постанов та інших документів, що є в справі; бути присутнім під час розгляду справи в органі доходів і зборів та брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи, під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою захисника, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, давати усні й письмові пояснення, подавати свої доводи, міркування та заперечення, оскаржувати постанови органу доходів і зборів, суду (судді); користуватись іншими правами, наданими законом), передбачена частиною п'ятою статті 494 Митного кодексу України можливість припинення провадження у справі про порушення митних правил шляхом компромісу мені роз'яснено.

Підпис особи, що притягується до відповідальності _________________

Передбачені частиною другою статті 504 Митного кодексу України обов'язки свідка (з'явитися за викликом органу, у провадженні якого перебуває справа про порушення митних правил, у призначений час й дати детальні та правдиві пояснення, повідомити все відоме в справі та відповісти на поставлені запитання), мені роз'яснено.

Підписи свідків:

1. _________________________________

2. _________________________________


Передбачені частиною третьою статті 505 Митного кодексу України обов'язки понятого (бути присутнім при проведенні процесуальних дій, засвідчувати своїм підписом відповідність записів у протоколі проведеним діям) мені роз'яснено.

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________


Установлено:_________________________________________________________________________
                                                                   (місце, час учинення, вид та характер порушень митних правил)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зазначені дії мають ознаки порушення (порушень) митних правил, передбаченого (передбачених) частиною _____ статті ______ Митного кодексу України.

На підставі статті 511 Митного кодексу України за цим протоколом тимчасово вилучено:

а) товари - безпосередні предмети порушення митних правил; товари, транспортні засоби зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування органу доходів і зборів

N
з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,
грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил, у тому числі документи, які перебувають в електронному вигляді на носії інформації

N
з/п

Назва вилученого документа, носія електронного документа, його особливі ознаки

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання або адреси, - товари, транспортні засоби у кількості, необхідній для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю; транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування органу доходів і зборів

N
з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,
грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо є додаток до протоколу, то зазначити: "Дивись додаток ____ на _____ аркушах".

Пояснення, зауваження особи, що притягується до відповідальності:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розгляд справи відбудеться "___" ____________ 20__ р. о "___" год. "___" хв. за адресою:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (заповнюється в разі потреби)

Примірник протоколу отримав "___" ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
 (підпис особи, що притягується до відповідальності. Заповнюється, якщо цю особу встановлено та вона була
 присутня при складанні протоколу)

Зміст протоколу перекладено на __________________________________________________ мову.
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (підпис перекладача, якщо перекладач залучався)

Підписи свідків:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підпис захисника _____________________________________________________________________

Підпис посадової особи органу доходів і зборів, що склала протокол, _______________________________

Від підпису протоколу та одержання його примірника особа, що притягується до відповідальності, відмовилася (заповнюється у разі відмови особи від підписання та/або одержання примірника протоколу) ___________________________________________________________________________
                                                                        (підпис посадової особи органу доходів і зборів, що склала протокол)

Підписи свідків:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підпис захисника _____________________________________________________________________

Примітка. Кожен аркуш підписується особою, яка притягується до відповідальності.

Опрос