Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.07.2012
Утратил силу

АКТ
перевірки додержання законодавства у сфері захисту персональних даних

"___" ____________ 20__ року _________________________________________________________
                                                                       (час складання акта)                                            (місце складання акта)

Нами, ______________________________________________________________________________,
                                                                    (посади, прізвища та ініціали осіб, які проводили перевірку)
із залученням _______________________________________________________________________,
                                                                                                      (посади, прізвища та ініціали)
у присутності _______________________________________________________________________
                                          (посада, прізвище та ініціали керівника (уповноваженої ним особи) юридичної особи або
                                                    прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, щодо якої проводилась перевірка)
відповідно до статті 22 Закону України "Про захист персональних даних", підпунктів 12, 14 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 390, та згідно з наказом Державної служби України з питань захисту персональних даних від ____________ року N ____
проведено __________________________________________________________________________
                                                                                    (планова, позапланова, виїзна, безвиїзна)
перевірку додержання законодавства у сфері захисту персональних даних
____________________________________________________________________________________
              (найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання
                                                                   фізичної особи, щодо якої проводилась перевірка)

Перевірку розпочато: "___" ____________ 20___ року о ____ год. ____ хв.;

Перевірку закінчено: "___" ____________ 20___ року о ___ год. ____ хв.;

Загальна тривалість перевірки: ____ дні (___ год. ___ хв.)

За результатами перевірки встановлено: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Висновок: ___________________________________________________________________________
                   (відомості про результати перевірки, у тому числі про виявлені порушення вимог законодавства про захист
                                                                                                    персональних даних)

Зауваження членів комісії та юридичної або фізичної особи, щодо якої проводилась перевірка (у разі наявності) ______________________________________________________________________

Перевірку провели:

__________________________
(посада)

_________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ініціали)

__________________________
(посада)

_________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ініціали)

__________________________
(посада)

_________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ініціали)


Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник знаходиться у ______________________________________________________

Другий примірник знаходиться у _______________________________________________________

З Актом перевірки ознайомлений:

__________________________
(посада)

_________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ініціали)


Один примірник Акта перевірки отримав:

__________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника
(уповноваженої ним особи) юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи,
щодо якої проводилась перевірка)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року


Опрос