Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма запроса на получение публичной информации, распорядителем которой является Государственная служба по вопросам инвалидов и ветеранов Украины, по электронной почте

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.07.2012
Утратил силу

ФОРМА ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ,
розпорядником якої є Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України, електронною поштою

Розпорядник інформації

Державна служба з питань
інвалідів та ветеранів України

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України, електронною поштою

Прізвище, ім'я, по батькові
                (для фізичних осіб)

Найменування організації
               (для юридичних осіб)

Найменування об'єднання громадян
        (для об'єднання громадян без статусу
                         юридичної особи)

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується, або загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк.

Відповідь прошу надати (необхідне підкреслити):

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту

 

Підпис запитувача (для фізичних осіб)
Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис представника запитувача (для юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи)

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України, розміщена на її офіційному веб-сайті: www.dsiv.gov.ua.

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 01601, м. Київ-601, Музейний провулок, 12;

на електронну адресу: info@dsiv.gov.ua;

телефаксом (044) 281-08-56.

3. Запит може бути поданий особисто до сектору по роботі зі зверненнями громадян Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України кожного робочого дня з 9:30 до 17:30, за винятком часу на обідню перерву - з 13:00 до 14:00.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з часу отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Опрос