Идет загрузка документа (101 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о фактически осуществленных расходах на принудительное выдворение иностранца

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.07.2012

АКТ
про фактично здійснені витрати на примусове видворення іноземця

Комісія у складі: голови (посада, звання, П. І. Б.), членів (посада, звання, П. І. Б.), що створено відповідно до наказу начальника (органу) від ____________ N ____, підтверджує витрати на примусове видворення за межі України громадянина(ки) ___________________________________,
                                                                                                                                   (громадянство, прізвище, ім'я, дата народження)
на загальну суму ___________________________________ грн. _____ коп. (сума прописом):

N з/п

Країна

П. І. Б.

Вартість проїзних квитків на іноземця та осіб, які його супр.

Вартість утримання в пункті тимча-
сового перебу-
вання іноземців та осіб без громадян-
ства

Вартість іденти-
фікації особи

Вартість оформ-
лення доку-
ментів та вчинення ін. дій

Загальна сума

у тому числі:

Примітка

за рахунок власних коштів особи

за рахунок бюджетних коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

За рахунок власних коштів особи чи приймаючої сторони:
________________________________________________ грн. ___ коп. (сума прописом).

(Примітка: у разі відмови іноземця або особи без громадянства підтвердити пред'явлену для відшкодування суму витрат в акті вказується причина відмови.)

Ознайомлений про загальну суму витрат.

______________________
      (підпис, П. І. Б. іноземця)

____________  
(дата)


Перекладач: ____________________________
                                                 (підпис, П. І. Б.)

     Причини відмови затриманого від підтвердження суми витрат ____________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

     Від підпису відмовився:

     Присутні:

____________________

____________________________

 

____________________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)


     Висновок: комісія вважає за доцільне списати на витрати державного бюджету суму у розмірі ________ грн. ___ коп. (сума прописом), як фактично здійснені витрати на примусове видворення
__________________________________________________.
                                       (громадянство, П. І. Б. іноземця)

     Додаток:

     ксерокопії квитків для проїзду всіма видами транспорту під час видворення та ксерокопія проїзних (паспортних) документів з установчими даними іноземця та осіб, що його супроводжують, тощо.

     Голова комісії: ______________________________________________

     Члени комісії:

          1. _______________________________________________________;

          2. _______________________________________________________;

          3. _______________________________________________________.

"___" ____________ 20__ року.

Рахунок органу, на який іноземець
може переказати кошти, витрачені на
його примусове видворення:
__________________________________
__________________________________

Опрос