Идет загрузка документа (1837 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о дебиторской задолженности по расходам [относительно составления бюджетной отчетности распорядителями бюджетных средств]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.07.2012

Довідка
про дебіторську заборгованість за видатками
на ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа __________________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія _________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів __________________

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

КЕКВ

Дебіторська заборгованість на початок звітного року

Дебіторська заборгованість з простроченим строком позовної давності, що настав протягом звітного року

Списана дебіторська заборгованість протягом звітного року

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)

усього

з неї

усього

до одного місяця

прострочена

строк позовної давності якої минув

усього

з неї

строк позовної давності якої минув

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Опрос