Идет загрузка документа (1837 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о задолженности по отдельным программам (форма N 7д.1, N 7м.1) [относительно составления бюджетной отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.07.2012

Звіт
про заборгованість за окремими програмами (форма N 7д.1, N 7м.1)
на ________________ 20___ р.

 

Коди

Установа __________________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія _________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів __________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації
видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують
програмно-цільового методу
) ________________________________________________________________________

 

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити)

Показники

КЕКВ
та/або
ККК

Код
рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)1

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного
періоду (року)

усього

з неї прострочена

усього

з неї прострочена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Видатки та надання кредитів

Х

010

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

020

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

030

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

040

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

050

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

060

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

070

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

080

 

 

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

090

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

100

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

110

 

 

 

 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

120

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

130

 

 

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

140

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Графа 10 у рядках з 080 до 140 в річній бюджетній звітності не заповнюється.

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Опрос