Идет загрузка документа (1837 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о задолженности по бюджетным средствам (форма N 7д, N 7м) [относительно составления бюджетной отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств, отчетности фондами общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.07.2012

Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д, N 7м)
на ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа _____________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


 

Територія ____________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ____________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують
програмно-цільового методу
) ______________________________________________________________________________

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Показники

КЕКВ

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

усього

з неї прострочена

усього

з неї

прострочена

термін оплати якої не настав

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Доходи

Х

010

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Видатки - усього

Х

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
Поточні видатки

2000

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

2111

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

2274

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата енергосервісу

2276

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

2600

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

2720

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу1

3100

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом2

Х

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.

2 Складається із суми рядків "Доходи" та "Видатки - усього".

Керівник

____________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос