Идет загрузка документа (1837 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (займы международных финансовых организаций) (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1)[относительно составления бюджетной отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.07.2012

Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1)
за ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа _________________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


 

Територія _________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів __________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації
видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують
програмно-цільового методу
)_________________________________________________________________________

 

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Цифро-
вий код валюти

Затверд-
жено на звітний рік, грн

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Курсова різниця

Касові за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

ін. валюта

грн

ін. валюта

грн

ін. валюта

грн

грн

ін. валюта

грн

ін. валюта

грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Видатки та надання кредитів - усього

Х

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

2111

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

2274

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата енергосервісу

2276

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

2600

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

2720

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос