Идет загрузка документа (224 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление об оформлении прав собственности (для конечных владельцев, акции для которых были приобретены по договору с торговцем ценными бумагами, выступавшим в качестве покупателя на аукционе) [относительно акций приватизируемых акционерных обществ]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.05.2012
Утратил силу

ЗАЯВА
про оформлення прав власності

(для кінцевих власників, акції для яких були придбані за договором із торговцем цінними паперами, який виступав покупцем на аукціоні)

_____________________________________________________________________________________
                                    (найменування торговця цінними паперами, який виступав покупцем на аукціоні)
_________________________________________________________________ придбав(ла) на торгах,
що відбулися ____________ на біржі _____________________________________________________,
                                     (дата торгів)                                                                           (найменування біржі)
акції емітента _________________________________________________________________________
                                                                          (найменування акціонерного товариства)
у кількості ______________ шт. на загальну суму _______________________________________ грн.

Біржовий контракт від _______________ N _______________________________________________

При цьому за рахунок та на ім'я клієнта:
_____________________________________________________________________________________
                      (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, код ЄДРПОУ, найменування - для юридичних осіб)
було придбано акції в кількості _______________________________________________________ шт.
                                                                                                                (кількість цифрами та словами)

На підставі Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств прошу ініціювати виконання облікової операції щодо зміни власника акцій за результатами продажу на клієнта, на ім'я якого було придбано акції зазначеного АТ у кількості, що зазначена в цій заяві.

Додатки:

Відомості про власника, на ім'я якого покупець придбав акції, на _____ арк.

Уповноважений представник
торговця цінними паперами

__________
        (підпис)

______________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П. (за наявності)

 

 

Опрос