Идет загрузка документа (224 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заказ на приобретение акций [акционерных обществ в процессе приватизации]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.05.2012
Утратил силу

ЗАМОВЛЕННЯ
на придбання акцій

*N _____

від "___" _____________ 20__ р.

на торгах ___________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування фондової біржі)

Покупець ____________________________________________________________________________
                            (повне найменування Покупця - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

Держава _____________________________________________________________________________
                                                        (повна офіційна назва держави, де зареєстрований Покупець, громадянство)

Заповнюється лише юридичною особою

Керівник _________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
_________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код Покупця за ЄДРПОУ ___________________________________________
_________________________________________________________________________________
                                                                             (поштовий індекс, місцезнаходження Покупця)

Розрахунковий рахунок N __________________, в ______________________________________
                                                                                                                                                    (назва банку)

МФО __________

Телефон _____________; телефакс ____________; телекс _________________

Індивідуальний податковий номер Покупця _________________________________

Уповноважена Покупцем особа ______________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Паспорт: серія _____ N ___________, виданий "___" __________ ______ р.
__________________________________________________________________________
                                                                    (назва органу, який видав паспорт)

Заповнюється лише торговцями цінними паперами

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: серія ______ N __________________ від "___" ___________ _____ р. (у разі наявності) та/або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами N _____________ від "___" ____________ р.

Вид діяльності _____________________________________________________________________
                                              (дилерська / брокерська / діяльність з управління цінними паперами / андеррайтинг)

Заповнюється лише фізичною особою

Місце проживання _________________________________________________________________

Паспорт: серія _____, N ___________, виданий "___" __________ ______ р.
__________________________________________________________________________
                                                            (найменування органу, який видав паспорт)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________________________

____________
* Покупець-нерезидент у разі заповнення форми цього замовлення вносить до нього інформацію, надання якої є можливим.

Особливі умови:

1. Відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств Покупець зобов'язується не пізніше ніж до 15.00 робочого дня, що передує торгам, сплатити на поточний рахунок біржі N __________ в __________, МФО __________, ЄДРПОУ __________ реєстраційний та гарантійний внески.

2. Покупець поінформований, що в терміни, передбачені законодавством, він (його клієнт - кінцевий власник) зобов'язаний звернутися до органів Антимонопольного комітету України для отримання дозволу на придбання пакета акцій, а якщо законодавством передбачено подання повідомлення про придбання акцій, - надіслати повідомлення до Антимонопольного комітету України.

3. Покупець ознайомлений із правилами поведінки та порядком проведення торгів і зобов'язується їх виконувати.

4. Засвідчене (підписане) Покупцем замовлення на придбання акцій на аукціоні встановлює факт взяття Покупцем на себе зобов'язань щодо своєчасного оформлення відповідного біржового контракту, своєчасного проведення розрахунків за придбані ним на аукціоні акції.

Реєстрація замовлення Покупця організатором аукціону фіксує взяті Покупцем зобов'язання.

Зареєстроване організатором аукціону замовлення Покупця на придбання акцій на аукціоні є підтвердженням згоди Покупця на стягнення з нього на користь держави неустойки в розмірі внесеного ним гарантійного внеску у разі, якщо його буде визнано порушником правил аукціону відповідно до пункту 8.4 розділу VIII Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств.

Додатки:

Відмітити додатки, що додаються

   Відомості про Покупця, на _____ арк.

   Відомості про власників, на ім'я яких Покупець має намір придбати акції, на _____ арк.

Довідки про розмір державної частки у статутному капіталі юридичних осіб: Покупця та кінцевих власників, на _____ арк.

   Декларації про доходи фізичних осіб: Покупця та кінцевих власників, на _____ арк.

Покупець

Біржа

_________________________
                              (підпис)

_________________________
                              (підпис)

М. П. (за наявності)

М. П. (за наявності)

 

Реєстраційний N ______

"___" __________ 20___ р.
    (дата заповнення замовлення)

"____"___________ 20___ р.
     (дата реєстрації замовлення)

Опрос