Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт передачи государственного имущества [относительно продажи объектов малой приватизации путем выкупа, на аукционе]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.05.2012
Утратил силу

АКТ
передачі державного майна

          Складено "___" ____________ 20__ року

_______________________
(місце складення акта)

Ми, що нижче підписалися, ____________________________________________ (далі - Продавець),
                                                                            (найменування державного органу приватизації)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з однієї сторони, і ______________________________________________________ (далі - Покупець)
                                                                                          (фізична або юридична особа)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові, повноваження особи)
з іншої сторони, склали цей акт про таке:

Продавець передає, а Покупець приймає проданий "___" ____________ 20__ року шляхом
_____________________    ______________________________________________________________.
         (спосіб приватизації)                                   (найменування та місцезнаходження об'єкта малої приватизації)

Ціна продажу ______ тис. грн. згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності.

Ціна продажу ______ тис. грн. згідно з протоколом аукціону, у тому числі за методом зниження ціни та без оголошення ціни, конкурсу.

Майно передається згідно зі зведеним актом інвентаризації державного майна від "___" ____________ 20__ року, затвердженим Фондом державного майна України від "___" ____________ 20__ року.

Передача майна здійснюється згідно з договором купівлі-продажу від "___" ____________ 20__ року, посвідченим нотаріально "___" ____________ 20__ року нотаріусом
____________________________________________________________________ та зареєстрованим у
                                                             (прізвище, ініціали)
реєстрі за N _____.

Перелік об'єктів нерухомості

N
з/п

Найменування та місцезнаходження об'єкта

Інвентарний номер

Літера N за планом земельної ділянки

Загальна площа,
м2

1

2

3

4

5

Передав Продавець:
_____________________________________
_____________________________________

Прийняв Покупець:
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
(підпис)

_____________________________________
(підпис)

М. П.

М. П.

Опрос