Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма запроса на получение публичной информации, распорядителем которой является Государственный центр занятости - исполнительная дирекция Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, в электронной форме

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.04.2012

ФОРМА ЗАПИТУ
НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ,
розпорядником якої є Державний центр зайнятості - виконавча дирекція Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у електронній формі

Розпорядник інформації
 

Державний центр зайнятості - виконавча дирекція Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державний центр зайнятості - виконавча дирекція Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у електронній формі

Запитувач:
Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб)
Найменування організації (для юридичних осіб)
Найменування об'єднання громадян (для об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

Поштова адреса:

 

Електронна пошта:

 

Номер телефону запитувача:

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін.
Спосіб отримання відповіді (необхідне відмітити):

 

факсом

(указати номер)

 

поштою

(указати поштову адресу)

 

особисто

(при відвідуванні ЦЗ)

 

електронною поштою

(указати e-mail)

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, що запитується, або загальний опис інформації, що запитується

 

 

 

 

Дата заповнення запиту

 

Примітки:

1. Інформація щодо діяльності Державного центру зайнятості розміщена на його офіційному веб-сайті: www.dcz.gov.ua.

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 01601, м. Київ-601, вул. Еспланадна, 8/10;

на електронну адресу: 17@es.dcz.gov.ua;

телефаксом (044) 593-74-85.

3. Запит на отримання публічної інформації після заповнення електронної форми подається для реєстрації до загального відділу Державного центру зайнятості.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, відповідь надається протягом 48 годин з часу отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Державний центр зайнятості не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Опрос