Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма запроса на публичную информацию

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.04.2012

ФОРМА
запиту на публічну інформацію

Розпорядник інформації - Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601)

Запитувач

___________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
___________________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
___________________________________________________________________________
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
___________________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати ______________________________________________________________________________________
                                           (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу ______________________________________________________________________
                                                                                              (поштовий індекс, область, район, населений пункт,
______________________________________________________________________________________;
                                                                                    вулиця, будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу ___________________________________________________________________;
телефаксом ___________________________________________________________________________;
за телефоном __________________________________________________________________________

______________
(дата)

 

______________
(підпис)

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Держгірпромнагляду України, розміщена на веб-сайті Держгірпромнагляду України: www.dnop.kiev.ua.

2. Інформаційний запит фізичними та юридичними особами, об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи, може бути поданий:

на поштову адресу: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна 8/10 (на конверті зазначити "Публічна інформація");

на електронну адресу: pressdnop@gmail.com або dnop@dnop.kiev.ua;

телефаксом: +38 (044) 248-74-35;

за телефоном: +38 (044) 248-74-35.

3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує у визначеному порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Держгірпромнагляд України, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, кімната N 1414.

4. Форму запиту можна отримати в Держгірпромнагляді України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, кімната N 1414.

5. У запиті повинно бути зазначено спосіб отримання інформації. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів від дня надходження запиту.

6. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин від дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Щодо продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів від дня отримання запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

9.1. Держгірпромнагляд України не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

9.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

9.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 8 цих приміток.

9.4. Не дотримано вимог до складення запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (назву) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Опрос