Идет загрузка документа (278 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет расходов на проведение мероприятий, направленных на физкультурно-спортивную реабилитацию инвалидов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.04.2012

 

                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
  (посада)                             (підпис)      (ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ року

РОЗРАХУНОК
витрат на проведення заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів

________________________________________________ центр з фізичної культури і спорту інвалідів
                                              (місцезнаходження)
у період з "___" ____________ до "___" ____________ 20__ року _______________________________
                                                                                                                                                                   (місце проведення заходу)

Усього днів проведення заходу __________ днів

Усього учасників заходу __________ осіб,

у тому числі інвалідів, які проходять реабілітацію, __________ осіб;

     супроводжуючих __________ осіб;

     інструкторів __________ осіб;

     іншого персоналу, який залучається на договірних засадах, __________ осіб

N
з/п

Статті витрат

Розрахунок витрат

Сума витрат, грн.

1

Проживання, у тому числі:

інвалідів, які проходять реабілітацію

(вартість проживання за добу х кількість осіб х кількість днів)

 

супроводжуючих

(вартість проживання за добу х кількість осіб х кількість днів)

 

інструкторів

(вартість проживання за добу х кількість осіб х кількість днів)

 

іншого персоналу, який залучається на договірних засадах

(вартість проживання за добу х кількість осіб х кількість днів)

 

2

Харчування, у тому числі:

 

 

інвалідів, які проходять реабілітацію

(вартість харчування за добу х кількість осіб х кількість днів)

 

супроводжуючих

(вартість харчування за добу х кількість осіб х кількість днів)

 

інструкторів

(вартість харчування за добу х кількість осіб х кількість днів)

 

іншого персоналу, який залучається на договірних засадах

(вартість харчування за добу х кількість осіб х кількість днів)

 

3

Транспортні витрати (до місця проведення заходу та у зворотному напрямку), у тому числі:

 

 

послуги залізничного транспорту, у тому числі щодо:

 

 

інвалідів, які проходять реабілітацію

(вартість квитка х кількість осіб х кількість квитків)

 

супроводжуючих

(вартість квитка х кількість осіб х кількість квитків)

 

інструкторів

(вартість квитка х кількість осіб х кількість квитків)

 

іншого персоналу, який залучається на договірних засадах

(вартість квитка х кількість осіб х кількість квитків)

 

послуги автотранспорту, у тому числі:

 

 

(найменування автотранспорту)

(вартість за годину х кількість годин)

 

4

Плата за отримані послуги з використання місць проведення заходу, оплата за користування спортивними спорудами та пристосованими приміщеннями, у тому числі:

 

 

конференц-залу

(вартість за годину х кількість годин)

 

спортивного залу/стадіону

(вартість за годину х кількість годин)

 

басейну

(вартість однієї доріжки х кількість доріжок х кількість годин)

 

тренажерного залу

(вартість тренування однієї особи х кількість осіб х кількість годин)

 

спортивного майданчика

(вартість за годину х кількість годин)

 

інших приміщень та споруд

 

 

5

Послуги інструкторів та іншого персоналу, які залучаються на договірних засадах (не є працівниками регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів), у тому числі:

 

 

інструкторів

(посадовий оклад / кількість робочих днів у відповідному місяці х кількість днів надання послуг)

 

іншого персоналу, який залучається на договірних засадах

(посадовий оклад / кількість робочих днів у відповідному місяці х кількість днів надання послуг)

 

нарахування, у тому числі:

 

 

(за видами нарахувань)

 

 

6*

Придбання спортивного обладнання, м'якого інвентарю та інвентарю, у тому числі:

 

 

(найменування спортивного обладнання)

(вартість за одиницю х кількість одиниць)

 

(найменування м'якого інвентарю)

(вартість за одиницю х кількість одиниць)

 

(найменування інвентарю)

(вартість за одиницю х кількість одиниць)

 

7*

Аптечки першої медичної допомоги

(вартість за одиницю х кількість одиниць)

 

8*

Організаційно-технічне забезпечення, у тому числі:

 

 

оплата послуг зв'язку, у тому числі Інтернету

 

 

оплата поштових послуг

 

 

придбання канцелярських товарів

 

 

оплата копіювання друкованих матеріалів

 

 

9

Оплата банківських послуг за видачу готівки

(сума готівки х %)

 

РАЗОМ ВИТРАТ

 

Начальник регіонального центру з
фізичної культури і спорту інвалідів

  
__________
(підпис)

  
_____________________
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали і прізвище)

____________
* Додаються підтвердні документи (рахунки-фактури, накладні тощо).

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

(Інструкцію доповнено новим додатком 5 згідно з наказом 
Міністерства соціальної політики України від 20.02.2012 р. N 90,
у зв'язку з цим додатки 4, 5 вважати відповідно додатками 6, 7
,
 додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 05.09.2013 р. N 545)

Опрос