Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол об административном правонарушении [в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.04.2012
Утратил силу

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року

__________________________
(місце складання протоколу)

Я, уповноважена посадова особа Державної служби фінансового моніторингу України, _____________________________________________________________________________________,
                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                        (місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт,
_____________________________________________________________________________________
                                                           який передбачає відповідальність за дане правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Свідки правопорушення:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Потерпілий:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________

Дата, місце народження ________________________________________________________________

Місце проживання, номер телефону ______________________________________________________

Місце роботи, посада, дата призначення на посаду _________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Документ, що засвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Гр. ____________________________________________ роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Підпис _____________________

Пояснення особи, стосовно якої складено протокол (можуть бути додані): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До протоколу додаються: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис особи, стосовно якої складено протокол та яка отримала один примірник протоколу: _________________________________________________

Підписи свідків, якщо такі були:

1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________


Протокол подається на розгляд до ______________________________________________________
                                                                                                    (повне найменування суду)

Уповноважена посадова особа

Держфінмоніторингу України __________________________________________________________
                                                                                                                                 (підпис, прізвище, ініціали)

Опрос