Идет загрузка документа (197 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отборе на уничтожение и уничтожении документов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.03.2012
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ

 

__________ м. Київ N __________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (назва підрозділу)
(спеціальне звання)
(підпис) (ініціали, прізвище)

АКТ
про відбирання на знищення і знищення документів

_____________________________________________________________________________________
(назва підрозділу)

Комісія у складі ________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, звання і прізвище членів комісії)
______________________________________________________________________________________
керуючись Переліком документальних матеріалів і строками їх зберігання, затвердженим наказом МВС України від ____________ N _____, відібрала для знищення такі документальні матеріали, строк зберігання яких закінчився, та зайві примірники:

Порядковий номер

Обліковий номер і дата документа

Назва документа

Кількість примірників

Примітка

1

2

3

4

5

Всього підлягає знищенню ___________________________________________________ найменувань
                                                                                                                        (словами)
документів у _______________________________________________________________ примірниках.
                                                                                                      (словами)

Члени комісії:

_____________________
(підписи)

_____________________
(ініціали та прізвища)

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Правильність записів в акті з даними обліку звірив
_____________________________________________________________________________________
                    (посада)                                                                (підпис)                                                                     (ініціали та прізвище)

Документальні матеріали перед знищенням із записами в акті звірили і повністю знищили шляхом _____________________________________________________________________________________.

___ ____________ 2003 року

 

_____________________
(підписи)

_____________________
(ініціали та прізвища)

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Відмітки про знищення до журналів обліку вніс _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                    (посада)                                                                (підпис)                                                                     (ініціали та прізвище)

___ ____________ 2003 року

Опрос