Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка об уплате суммы акцизного налога, рассчитанной по ставкам на готовую продукцию (для алкогольных напитков, для производства которых используется спирт этиловый неденатурированный)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.03.2012
Утратил силу

Довідка
про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований)*

від "___" ____________ 20__ N ________

Державна податкова інспекція в _________________________________________________________
повідомляє, що платником акцизного податку______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                         (найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;
_____________________________________________________________________________________
                             місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи)

юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код за ЄДРПОУ

фізична особа, фізична особа - підприємець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта**

сплачено:

Відповідно до платіжних документів

У рахунок погашення податкового векселя (у разі наявності)

Опис готової продукції, за яку сплачено акцизний податок

За кодом класифікації доходів бюджету

Сума акцизного податку з точністю до сотого знака,
грн.

дата

номер

дата

номер

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

Довідку видано для пред'явлення продавцю марок акцизного податку.

Керівник (заступник керівника) органу державної податкової служби

_________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

 

____________
* Довідка формується підрозділами органів державної податкової служби, на які покладено функції адміністрування акцизного податку.

** Для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Опрос