Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о целевом использовании легких и тяжелых дистиллятов как сырья в производстве этилена

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.03.2012
Утратил силу

01

Довідка
про цільове використання легких та важких дистилятів як сировини у виробництві етилену
1

до податкового векселя від "___" ____________ 20__ N _______


02

Суб'єкт господарювання - виробник етилену

 


(найменування)

 

код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


03

Місцезнаходження суб'єкта господарювання - виробника етилену

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

Факс

 

 

E-mail

 


До органу державної податкової служби в


(район, місто)

N
з/п

Код продукції згідно з УКТЗЕД

Наймену-
вання продукції

Кількість виробленого етилену

Витрати на одиницю етилену згідно з нормативними документами

Обсяги легких та важких дистилятів

Сума акцизного податку

отримано з нафто-
переробного підприємства або ввезено на митну територію України
2

використано за цільовим призначенням

визначена у податковому векселі, що підлягає погашенню,
грн.

нарахована на обсяг використаних як сировина у виробництві етилену

сплачена коштами у разі нецільового використання5

з легких дисти-
лятів, кг

з важких дисти-
лятів, кг

легких дистиля-
тів, кг

важких дистиля-
тів, кг

легких,
кг

важких,
кг

легких, кг (гр. 4 х гр. 6)

важких, кг (гр. 5 х гр. 7)

легких дистилятів,
грн.

важких дистилятів,
грн.

легких дистилятів,
грн.

важких дистилятів,
грн.

1

2

3

43

53

63

73

83

93

103

113

124

134

144

154

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останній день погашення
податкового векселя

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Дата подання довідки

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта
6

 

________________________________________
(підпис)     (ініціали, прізвище)

М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта
6

________________________________________
(підпис)     (ініціали, прізвище)

Наведена інформація є достовірною.


Погоджено7

 

 

"___" ____________ 20__ року

___________________________________________________
(підпис представника органу державної
податкової служби на податковому посту)

__________________________________
(ініціали, прізвище)

____________
1 До кожного податкового векселя подається окрема довідка.

2 Обсяги легких та важких дистилятів, отриманих з нафтопереробного підприємства або ввезених на митну територію України, зазначаються у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

3 У графах 4 - 11 показники проставляються у кілограмах з відповідним округленням до одного знака після коми.

4 У графах 12 - 16 показники проставляються у відповідних одиницях з округленням до двох знаків після коми.

5 У графах 15, 16 "Сума сплачена коштами у разі нецільового використання" зазначається сума акцизного податку, сплачена векселедавцем або банком-авалістом, у разі непідтвердження цільового використання легких та важких дистилятів у встановленому порядку.

6 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

7 Довідка погоджується представником органу державної податкової служби на податковому посту.

Опрос