Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая должностная инструкция технического секретаря Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете Министров Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.02.2012

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ТЕХНІЧНОГО СЕКРЕТАРЯ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція технічного секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури встановлює засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду технічного секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

1.2. Технічний секретар є працівником секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

1.3. Технічний секретар призначається на посаду та звільняється з посади головою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

1.4. На посаду технічного секретаря призначаються особи, які мають освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог до стажу роботи.

1.5. Технічний секретар безпосередньо підпорядковується голові та секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

1.6. У своїй роботі керується Конституцією України, Законом України "Про адвокатуру", Положенням про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Регламентом, Роз'ясненнями Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, іншими нормативними документами, що регламентують питання адвокатури та цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов'язки

2.1. Технічний секретар веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких належить Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури.

2.2. Забезпечує зберігання справ Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та інших матеріалів.

2.3. Технічний секретар здійснює прийом, реєстрацію та розподіл кореспонденції, що надійшла до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, а також реєстрацію та відправку вихідної кореспонденції Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

2.4. Бере участь у підготовці засідань Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, готує та направляє повідомлення про день та час проведення засідання Комісії членів ВККА та осіб, які беруть участь у справах.

2.5. Здійснює перевірку та забезпечує готовність залу засідання чи приміщення, в якому планується проведення засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, до його початку і доповідає про їх готовність головуючому.

2.6. Запрошує, за розпорядженням головуючого, до залу засідання осіб, які беруть участь у справі.

2.7. За вказівкою головуючого або доповідача під час засідання приймає від осіб, які беруть участь у справі документи та інші матеріали і передає головуючому або доповідачу справи (питання).

2.8. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

2.9. Перевіряє наявність і з'ясовує причини відсутності осіб, яких викликано на засідання Комісії, і доповідає про це головуючому на засіданні або доповідачу справи (питання).

2.10. За дорученням секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури здійснює фіксування засідання Комісії.

2.11. Відповідає за розподіл та передачу справ членам Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, згідно розпорядження голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про доручення доповісти питання проекту денного.

2.12. За дорученням голови та секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури готує проекти запитів, листів, іншої документації, пов'язаної із розглядом конкретної справи.

2.13. Виготовляє копії рішень, прийнятих Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

2.14. Здійснює оформлення для направлення копій рішень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури скаржникам та іншим особам, які беруть участь у справі.

2.15. Оформлює матеріали атестаційних та дисциплінарних справ, згідно вимог Інструкції з діловодства, та направляє (повертає) їх до регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури відповідно до прийнятих рішень.

2.16. За дорученням голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури здійснює ознайомлення скаржників та адвокатів з матеріалами атестаційних та дисциплінарних справ.

2.17. Виконує інші розпорядження та доручення голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, (у разі його відсутності - заступника голови), секретаря Комісії, що стосуються організації підготовки та проведення засідання Комісії, а також рекомендації помічника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

3. Права

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства.

3.2. На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи із забезпечення діяльності технічних секретарів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

3.4. Отримувати від працівників Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов'язків.

3.5. Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу.

4. Відповідальність

4.1. Технічний секретар Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури відповідно до Кодексу законів про працю України несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов'язків і завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення етичних норм.

Опрос