Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая должностная инструкция помощника председателя Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете Министров Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.02.2012

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ПОМІЧНИКА ГОЛОВИ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція помічника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури встановлює засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду помічника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

1.2. Помічник голови є працівником Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури і не входить до складу Комісії.

1.3. Помічник голови призначається на посаду та звільняється з посади головою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

1.4. На посаду помічника голови призначається особа, яка має повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом не менше 2 років.

1.5. Помічник голови безпосередньо підпорядковується голові Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури своїм розпорядженням, у разі потреби, розподіляє обсяг завдань та обов'язків між помічниками, визначених цією посадовою інструкцією.

1.6. У своїй роботі керується Конституцією України, Законом України "Про адвокатуру", Положенням про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Регламентом, Роз'ясненнями Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, іншими нормативними документами, що регламентують питання адвокатури та цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов'язки

2.1. Проводить узагальнення роботи Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з розгляду атестаційних та дисциплінарних справ і застосування законодавства (узагальнення практики ВККА), здійснює підготовку статистичних даних та складання звітів, узагальнень ВККА про розгляд справ та звернень громадян, підприємств, установ, організацій тощо.

2.2. За дорученням голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури бере участь у проведенні перевірок діяльності регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, узагальнює практику застосування ними Закону України "Про адвокатуру", Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішень, прийнятих Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури.

2.3. За дорученням голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури бере участь у організації та проведенні заходів з підвищення кваліфікації адвокатами України та інших заходах, пов'язаних з діяльністю регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

2.4. Вивчає матеріали справ, здійснює підбір законодавства та матеріалів практики ВККА, необхідних для розгляду справ Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, за дорученням голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури формує порядок денний засідань Комісії.

2.5. За дорученням голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури готує проекти запитів, листів, іншої документації та проекти відповідей на звернення, які надходять на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

2.6. Отримує звернення, скарги та запити від осіб, які звертаються до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, безпосередньо під час прийому громадян відповідно до затвердженого графіка.

2.7. Контролює надходження та приєднання до справи додаткових матеріалів.

2.8. Контролює підготовку засідань Вищої кваліфікаційної комісії, своєчасність повідомлення про день та час проведення засідання Комісії членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та осіб, які беруть участь у справах.

2.9. За дорученням голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури здійснює ознайомлення скаржників та адвокатів з матеріалами атестаційних та дисциплінарних справ.

2.10. Здійснює контроль за своєчасним виконанням підприємствами, установами та організаціями запитів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, а в разі невиконання готує відповідні нагадування тощо.

2.11. Здійснює контроль за своєчасним направленням (поверненням) технічним секретарем атестаційних та дисциплінарних справ, розглянутих Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури до регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

2.12. Координує роботу технічного секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та оператора сайту Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, надає при цьому методичну та практичну допомогу, в тому числі із фіксування засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та ведення ЄРАУ.

2.13. За дорученням голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури вивчає повідомлення засобів масової інформації, готує пропозиції щодо необхідності реагування відповідно до чинного законодавства.

2.14. Виконує інші розпорядження та доручення голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, (у разі його відсутності - заступника голови), що стосуються організації підготовки засідання Комісії.

3. Права

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства.

3.2. На соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу.

3.3. Витребовувати за погодженням з головою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та отримувати інформацію і матеріали, необхідні для виконання трудових обов'язків.

3.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, із забезпечення діяльності технічного секретаря.

3.5. Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу.

4. Відповідальність

4.1. Помічник голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури відповідно до Кодексу законів про працю України несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов'язків і завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення етичних норм.

Опрос