Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Калькуляция временной предельной стоимости сельскохозяйственной техники

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.02.2012

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
тимчасової граничної вартості сільськогосподарської техніки

_________________________________________________
/повне найменування продукції (виробу)/

Калькуляційна одиниця ________________________________________________________________
                                                                                                                      (одиниця виміру)

Шифр рядка

Найменування статей, калькуляції

Одиниця виміру

Фактичні витрати

Планові витрати

1

Сировина та матеріали

 

 

 

2

Зворотні відходи

 

 

 

3

Придбані комплектуючі вироби

 

 

 

4

Послуги сторонніх підприємств

 

 

 

5

Транспортно-заготівельні витрати

 

 

 

6

Паливо й енергія на технологічні цілі

 

 

 

7

Основна заробітна плата робітників

 

 

 

8

Додаткова заробітна плата

 

 

 

9

Нарахування єдиного внеску

 

 

 

10

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

 

 

 

11

Загальновиробничі витрати

 

 

 

12

Втрати внаслідок неминучого технічного браку

 

 

 

13

Виробнича собівартість

 

 

 

14

Адміністративні витрати

 

 

 

15

Витрати на збут

 

 

 

16

Інші операційні витрати

 

 

 

17

Повна собівартість

 

 

 

18

Прибуток

 

 

 

19

Рівень рентабельності

 

 

 

20

Оптова ціна

 

 

 

21

Податок на додану вартість

 

 

 

22

Відпускна ціна

 

 

 

Керівник підприємства

_______________________
            (прізвище, ініціали)

_____________
          (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

Розшифрування статті калькуляції
"Сировина та матеріали"

на ___________________________________________________________________________________
                                                                              /повне найменування продукції (виробу)/

N з/п

Назва матеріалу (марка металу)

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

Постачальник

N договору, видаткової накладної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

_______________________
            (прізвище, ініціали)

_____________
          (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

Розшифрування статті калькуляції
"Придбані комплектуючі та напівфабрикати"

на __________________________________________________________________________________
                                                                                 /повне найменування продукції (виробу)/

N з/п

Назва матеріалу

Одиниця виміру

Кількість

Ціна Сума

Постачальник

N договору, видаткової накладної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

_______________________
            (прізвище, ініціали)

_____________
          (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

Норми витрат матеріалів за окремими деталями з коефіцієнтом використання металу

на ___________________________________________________________________________________
                                                                                          /повне найменування продукції (виробу)/

N з/п

Назва матеріалів та комплектуючих

Одиниця виміру

Кількість на виріб, шт.

Чиста вага, кг

Норма використання

Чиста вага на виріб

Коефіцієнт використання металу

на деталь

на виріб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

_______________________
            (прізвище, ініціали)

_____________
          (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

Розшифрування статті калькуляції
"Послуги сторонніх організацій"

на ___________________________________________________________________________________
                                                                                        /повне найменування продукції (виробу)/

N з/п

Назва послуги

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

Постачальник

N договору, видаткової накладної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

_______________________
            (прізвище, ініціали)

_____________
          (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

Розшифрування трудових затрат на виготовлення сільськогосподарської техніки

на ___________________________________________________________________________________
                                                                                        /повне найменування продукції (виробу)/

N з/п

Роботи

Норм - години

Трудомісткість роботи з виготовлення за нормами, які враховані при розрахунках ціни

 

за видами

за розрядами

сума тарифу

сума доплат, надбавок та інших виплат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

_______________________
            (прізвище, ініціали)

_____________
          (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

Розшифрування статті калькуляції
"Загальновиробничі витрати"

Шифр рядка

Статті витрат

Одиниця виміру

Минулий рік

Плановий рік

план

факт

план

1

Витрати, пов'язані з управлінням виробництвом

 

 

 

 

2

Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого призначення

 

 

 

 

3

Сума сплачених орендарем платежів за користування наданими в операційну оренду основними фондами

 

 

 

 

4

Витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технологій та організацією виробництва, витрати на придбання різного роду сертифікатів на різні види продукції

 

 

 

 

5

На обслуговування виробничого процесу

 

 

 

 

6

Витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва (техніка, термін впровадження якої не перевищує двох років)

 

 

 

 

7

Витрати на пожежну та сторожову охорону

 

 

 

 

8

Витрати на утримання загальновиробничого персоналу, зайнятого обслуговуванням виробничого процесу

 

 

 

 

9

Витрати на утримання та експлуатацію, технічний огляд і технічне обслуговування основних засобів

 

 

 

 

10

Витрати на охорону праці, на забезпечення техніки безпеки праці

 

 

 

 

11

Податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі

 

 

 

 

12

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень

 

 

 

 

13

Інші витрати цеху, дільниці

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Відсоток до витрат на заробітну платню

 

 

 

 

Керівник підприємства

_______________________
            (прізвище, ініціали)

_____________
          (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

Розшифрування статті калькуляції
"Витрати на утримання та експлуатацію сільськогосподарської техніки"

Шифр рядка

Статті витрат

Одиниця виміру

Минулий рік

Плановий рік

план

факт

план

1

Витрати на утримання і експлуатацію виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів (технічний огляд і технічне обслуговування)

 

 

 

 

2

Витрати на проведення поточного ремонту виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів

 

 

 

 

3

Сума сплачених орендарем платежів за користування наданими в операційну оренду основними засобами

 

 

 

 

4

Витрати на управління виробництвом

 

 

 

 

5

Витрати на утримання цехових транспортних засобів

 

 

 

 

6

Інші витрати

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Відсоток до витрат на заробітну платню

 

 

 

 

Керівник підприємства

_______________________
            (прізвище, ініціали)

_____________
          (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

Розшифрування статті калькуляції
"Адміністративні витрати"

Шифр рядка

Статті витрат

Одиниця виміру

Минулий рік

Плановий рік

план

факт

план

1

Витрати, пов'язані з управлінням підприємством

 

 

 

 

2

Витрати на утримання та обслуговування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення

 

 

 

 

3

Витрати на пожежну та сторожову охорону

 

 

 

 

4

Витрати на обслуговування виробничого процесу

 

 

 

 

5

На службові відрядження у межах норм, передбачених законодавством

 

 

 

 

6

На підготовку (навчання) і перепідготовку кадрів

 

 

 

 

7

На добір робочої сили

 

 

 

 

8

На перевезення працівників до місця роботи і назад

 

 

 

 

9

На обов'язкове страхування майна підприємства та цивільної відповідальності

 

 

 

 

10

На сплату процентів за кредити

 

 

 

 

11

На оплату послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ

 

 

 

 

12

На утримання приміщень, що надаються безоплатно підприємствам громадського харчування

 

 

 

 

13

Амортизаційні відрахування

 

 

 

 

14

Податки, збори та інші обов'язкові платежі

 

 

 

 

15

На безкоштовно надані комунальні послуги

 

 

 

 

16

Інші витрати

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Відсоток до витрат на заробітну платню

 

 

 

 

Керівник підприємства

_______________________
            (прізвище, ініціали)

_____________
          (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

Розшифрування статті калькуляції
"Витрати на збут"

Шифр рядка

Статті витрат

Одиниця виміру

Минулий рік

Плановий рік

план

факт

план

1

Витрати на утримання і експлуатацію виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів (технічний огляд і технічне обслуговування)

 

 

 

 

2

Витрати на проведення поточного ремонту виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів

 

 

 

 

3

Сума сплачених орендарем платежів за користування наданими в операційну оренду основними засобами

 

 

 

 

4

Витрати на управління виробництвом

 

 

 

 

5

Витрати на утримання цехових транспортних засобів

 

 

 

 

6

Інші витрати

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Відсоток до витрат на заробітну платню

 

 

 

 

Керівник підприємства

_______________________
            (прізвище, ініціали)

_____________
          (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

Розшифрування статті калькуляції
"Інші операційні витрати"

Шифр рядка

Статті витрат

Одиниця виміру

Минулий рік

Плановий рік

план

факт

план

1

Витрати на дослідження та розробки

 

 

 

 

2

Собівартість реалізованих виробничих запасів

 

 

 

 

3

Сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів

 

 

 

 

4

Втрати від операційної курсової різниці

 

 

 

 

5

Втрати від знецінення запасів

 

 

 

 

6

Нестачі й втрати від псування цінностей

 

 

 

 

7

Визнані штрафи, пеня, неустойка

 

 

 

 

8

Витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Відсоток до витрат на заробітну платню

 

 

 

 

Керівник підприємства

_______________________
            (прізвище, ініціали)

_____________
          (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Порівняння за основними технічними характеристиками та показником вартості техніки вітчизняного та закордонного виробництва

Назва виробу та позначення ТУ

Вартість виробу за попередні роки, грн.*

Вартість виробу планового року, грн.

Назва та позначення ТУ аналогічного виробу

Вартість аналогічного виробу, грн.

20__ р.

20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
*
вказується вартість техніки за попередні два роки

Керівник підприємства

_______________________
(прізвище, ініціали)

_____________
(підпис)

 

"___" ____________ 20__ р.

 

 

ПРОТОКОЛ
погодження тимчасової граничної вартості на продукцію, яка закуповується за рахунок коштів державного бюджету

N з/п

Назва продукції згідно з ТУ

Коротка технічна характеристика продукції

Позначення ТУ

Тимчасова гранична вартість за одиницю з урахуванням ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

Директор
НДІ "Украгропромпродуктивність"

_______________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20__ р.

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

 

___________________________________
(назва підприємства)

 

 

___________________________________
(керівник підприємства)

_________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Опрос